Nå sopes sykkelveiene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå er vi i full gang med å sope gang- og sykkelveiene. I god tid før påske skal hovedsykkelnettet i Skien og Porsgrunn være rengjort.

De resterende gang- og sykkelveiene blir tatt etter som man tar område for område. Prosjektet "Forsterket vintervedlikehold", som inkluderer soping om våren, er et bypakkesamarbeid mellom Skien og Porsgrunn kommuner og Statens vegvesen. Tiltaket er delfinansiert av statlige belønningsmidler. Med en høyere driftsstandard på kommunale og fylkeskommunale gang- og sykkelveier jobbes det for å utvide sykkelsesongen, slik at flere lettere kan sykle hele året.

Et resultat av dette er at flere sykler. På landsbasis har man i løpet av de siste årene doblet antall vintersyklister. Til sammen skal 56 mil med vei, gangvei og fortau sopes. Bare i Skien skal det sopes ca. 3000 tonn grus. I tillegg kommer parkeringsplassene.

Redusere sykkelulykker

Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også en grunn til at folk kvier seg for å ta fram sykkelen.

Publisert: 28.03.2017 15:35
Sist endret: 05.07.2018 15:05