Naturskadeerstatning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Når naturen slår seg vrang - informasjon om naturskadeerstatning.

Når naturen slår seg vrang, kan vi havne i situasjoner der vi ikke greier å berge det vi eier.
I noen tilfeller finnes det ikke forsikringer som dekker skaden vi blir utsatt for. Slike tilfeller er Statens naturskadeerstatning opprettet for. I de fleste tilfeller er det snakk om skader på en vei, en bro, en molo eller ulike typer areal. Private eiere, tomtefestere, veilag og organisasjoner kan få naturskadeerstatning.
Fra 1.1.2017 har vi ny lov om erstatning for naturskader. Den nye loven innebærer at Landbruksdirektoratet har ansvar for saksbehandling og erstatningsutmåling. Landbruksdirektoratet følger flomsituasjonen i Telemark, og har allerede registrert henvendelser til den statlige naturskadeordningen som følge av skader.
Det er viktig å huske at du selv må dokumentere skaden din, med gode beskrivelser, bilder/video og kart. I saker hvor det koster mer enn 50 000 kroner å reparere skaden, må du legge ved ett eller to anbud.
Les mer om erstatninger ved klimabetinget avlingssvikt og naturskadeerstatning på området til Grenland landbrukskontor.

Gå inn på www.naturskadeordningen.no og sjekk om din skade kan dekkes, og søk om erstatning elektronisk.

Publisert: 05.10.2017 14:06
Sist endret: 05.10.2017 15:01