Nye planer for Landmannstorget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forprosjektet for Landmannstorget er klart. Løsningen skal presenteres for Hovedutvalg for teknisk sektor tirsdag 28. november.

Vi har nådd en ny milepæl mot målet om et nytt og moderne kollektivknutepunkt og en grønn park. Løsningene bygger på vedtatt reguleringsplan fra 2015. 

Sakspapirer til møte i hovedutvalget

Kollektivknutepunkt og park

Hovedgrepet i forslag til løsning er at bussene med holdeplasser flyttes ut i gatene og torget forvandles til en grønn og frodig park tilgjengelig for alle. Dette vil gi et moderne, effektivt og trafikksikkert kollektivknutepunkt som er lett å orientere seg i og hyggelig å oppholde seg ved. Alle de gule bussene (metro- og pendelbussene) får holdeplasser i Kongensgate. Ekspressbussene og skolebussene får plass i Hesselbergs gate. Drosjene skal stå langs Skistredet. I Torggata blir det beholdt en del kantparkeringsplasser, men det blir også sykkelfelt i begge retninger. Det blir brede fortau med gatetrær rundt hele torget og diagonale ganglinjer gjennom parken.

Vi har hatt en bred medvirkningsprosess for å komme fram til resultatet. Flere konsulentfirmaer ledet av Dronninga Landskap har jobbet med forprosjektet i tett samarbeid med, Statens Vegvesen, Riksantikvaren, Telemark fylkeskommune og Skien kommune. 

En terrengmodell av torget som viser hvordan resultatet blir, skal presenteres på møtet i Hovedutvalg for teknisk sektor 28. november. Modellen og illustrasjonsplanen stilles ut i Servicesenteret i Henrik Ibsensgate 2 etter møtet.

Oppstart i 2018

Vann- og avløpsnettet skal skiftes ut i gatene rundt torget. Arbeidene starter våren 2018. Hele byrommet skal være ferdig rustet opp våren 2020.

Kollektivknutepunktet og parken finansieres gjennom Bypakke Grenland. I arbeidet med forprosjekt har man sett at det er en god mulighet å gjenbruke bygget som står der. Det eies av Kontorbygg. Opprusting starter på nyåret og i løpet av våren skal bygget stå ferdig med blant annet ventearealer for reisende, toaletter, oppholdsarealer for drosjene og bakeri. 

Publisert: 22.11.2017 14:10
Sist endret: 01.11.2018 14:17