Nye gebyrrutiner for slamtømming av private avløpsanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har vedtatt at tømming av slamavskillere / septiktanker skal betales med årlig gebyr på lik linje med årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Tømmehyppighet og melderutiner forblir uendret, dvs. tømming annethvert år. Gebyrsatsene for slamtømming dekker utgiftene forbundet med tømming, inspeksjon, sluttbehandling på renseanlegg, tilsyn og saksbehandling / administrasjon.

Tette tanker, ekstra tømminger, samt tømming av brakkerigger, festivaltoaletter etc. og anlegg over 8 m3 faktureres pr. tømming.

For ytterligere informasjon vises det til vedtak gjort av Bystyret i 2017: «Lokal forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Skien kommune, Telemark».

Publisert: 11.12.2017 10:29
Sist endret: 01.11.2018 14:17