Nye vilkår for eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bystyret vedtok i sitt møte 14. desember nye vilkår for eiendomsskatt.

Bystyret vedtok i sitt møte 14. desember nye vilkår for eiendomsskatt. Skien har også valgt å senke promillen for næringseiendommer for å vise næringsvennlighet. Det betyr at promillen på næringseiendom vil bli noe lavere enn på boligeiendommer. Man håper at lavere eiendomsskatt vil gi positive ringvirkninger for næringslivet i kommunen.

Bystyret vedtok i juni 2016 at Skien kommune skulle gjennomføre en ny alminnelig taksering av alle eiendommer. Den forrige alminnelige takseringen var i 2004, gjeldene fra 2005 og i 2017 ble det foretatt en kontorjustering på 6 % av takstene.

Eiendomsskattekontoret har i forbindelse med ny alminnelig taksering engasjert Verditaksering Kjell Larsen As til å taksere og befare alle eiendommer i Skien. 20.000 eiendommer med totalt 32.000 bygg har blitt omtaksert i løpet av 2017, med nye takster som er gjeldende fra 2018. Den nye takseringen har som hovedmål å sikre at grunnlaget for eiendomsskatten er korrekt og oppdatert. I forbindelse med befaringer har det noen ganger blitt oppdaget bygningsmessige endringer som ikke er registrert eller omsøkt hos byggesaksavdelingen. De det gjelder får da mulighet til å søke om tillatelse i ettertid.

Det er mye som tyder på at den nye eiendomsskatten vil bli lavere enn antatt for gjennomsnittsinnbyggeren. Bystyret vedtok i sitt budsjettmøte i desember 2017 et lavere skattetrykk enn det administrasjonen i utgangspunktet hadde gått inn for. Innbyggerne får brev med informasjon om ny takst på sin eiendom i februar 2018.

I forbindelse med omtakseringen blir det også gjort flere fritak og reduseringer av eiendomsskatten enn tidligere. Eiendomstaksten vil for eksempel bli noe redusert for historiske bygninger i hensynssonene Murbyen og Snipetorp.

Du kan lese mer om hva som ble vedtatt i forbindelse med eiendomsskatt på s.27 i møteprotokollen fra Bystyrets møte 14. desember.

Publisert: 21.12.2017 14:00
Sist endret: 01.11.2018 14:16