Omfattende anleggsarbeid er klart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå er anleggsarbeidet i Olaf Ryes gate, Mobakken og Mobakkvegen klart. Onsdag markerte ordfører Hedda Foss Five jobben som er gjort sammen med representanter fra naboene, ansatte i kommunen og fra entreprenøren.

- Tusen takk til dere som har vært tålmodige i anleggsperioden, sa ordføreren til naboene som var med på markeringen.

 Utfordrende arbeid

Avløpsledningen som førte både overvann og kloakk er separert for å redusere utslippet i elva. I tillegg er det lagt nye vannledninger. Arbeidet startet i begynnelsen av 2016 og spesielle grunnforhold har gjort jobben krevende. Geotekniske undersøkelser, 400 m2 spunt og en støttemur på 125 meter er på plass for å sikre eiendommene.

Arbeidet har kostet om lag 27 millioner kroner.

- Det som koster mest er er det vi ikke ser som ligger under bakken, forteller anleggsleder Arild Helgesen i Skien kommune.

Skien kommune har hatt ansvar for vann, avløp, veg og fortau. Backe Vestfold Telemark AS har vært engasjert som entreprenør og har hatt ansvaret for murarbeid og sikring av området.

Mer trafikksikkert

I tillegg til arbeidet med vann og kloakk er et nytt fortau på 420 meter fra Porsgrunnsvegen til Svea Fyr klart til bruk. Belysning er også på plass. Det ble satt pris på av fornøyde naboer.

Publisert: 28.06.2017 18:57
Sist endret: 05.07.2018 15:05