Ønsker en fremtidig byvekstavtale mellom staten og Grenland

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byutredningen for Grenland viser at tettere arealbruk, mer effektivt kollektivbruk og bedre tilbud til gående og syklende – kombinert med restriktive tiltak på bilbruk, bidrar til å nå målet om nullvekst i personbiltransporten.

Byutredningen for Grenland ble overlevert fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen i forrige uke under konferansen Møteplass for byutvikling på Ælvespeilet. Får vi til en byvekstavtale kan Skien og Grenland være et av de ni største byområdene i landet som får tilgang til å forhandle om 66 milliarder kroner.

- Vi må bli enige om en strategi som vi stiller oss bak. Vi må finne en virkemiddelpakke som passer best for vårt byområde, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid da han innledet konferansen.

Med byutredningen er Grenland blant de ni byområdene i Norge som er i posisjon for en byvekstavtale i 2018.

Se hele konferansen her

FIKK BYUTREDNING AV VEGDIREKTØREN: Ordførerne Hallgeir Kjeldal, Hedda Foss Five, Kjell Abraham Sølverød, Robin Kåss og fylkesordfører Sven Tore Løkslid fikk hvert sitt eksemplar av Byutredning Grenland av vegdirektør Terje Moe Gustavsen (Foto: Birgitte Finne Høifødt).

Publisert: 15.01.2018 15:09
Sist endret: 01.11.2018 14:16