Prinsessegata pusset opp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fortauene langs Prinsessegata var nedslitte. Med statlige belønningsmidler er nå fortauene trafikksikre.

Fortauene langs Prinsessegata var nedslitte. Biler sto oppstilt delvis på fortauet, og var en fare for myke trafikanter. 

- Slitasjen gjorde det vanskelig å drifte fortauene på en forsvarlig måte. Vann som rant over fortauet var også et problem. Mange steder var kantsteinshøyden tilnærmet lik null på grunn av lag på lag med asfalt, forteller Brian Lund, prosjektleder i Statens vegvesen.

Asfalt ble frest opp slik at fortauene langs Prinsessegata har fått tilbake den høyden og utformingen det skal være. Bypakkeprosjektet er et trafikksikkerhetstiltak, prioritert av Skien kommune, og finansiert med statlige belønningsmidler.

Ordfører innviet fortauet  

- Jeg er glad for alle trafikksikkerhetstiltak i Skien sentrum, sa ordfører Hedda Foss Five, da fortauet ble åpnet med snorklipp i går.

- Både kommunen og andre aktører satser her.  Tilgjengelighet for alle trafikantgrupper er viktig. Prinsessegata har mye trafikk og det er godt at vi har god sikkerhet her nå. Forbedringene er med på å gjøre byen triveligere og tryggere. Oppgraderingen gir i tillegg til økt trafikksikkerhet, et ansiktsløft for området, sa Foss Five.

- Det er veldig bra at gata er forbedret for gående og syklende. Denne uka er 3000 skolebarn på litteraturfestivalen Appelsinia her i sentrum. Nå får vi virkelig testet de nye forholdene for myke trafikanter i Prinsessegata, forteller biblioteksjef Henriette Stoltz.

Kulturskolen har rundt tusen elever innom lokalene i Skistredet/Prinsessegata i løpet av en uke. 

-Det er mye trafikk i området rundt kulturskolen. Det er derfor veldig kjærkomment med trafikksikkerhetstiltak i området, sier kulturskolerektor Ole Andreas Meen.

Fylkesveg 32, Prinsessegata, er også blitt asfaltert fra Klosterøya til Plesnerparken samtidig som fortauene er rustet opp. Dette med midler fra asfaltprogrammet, driftsmidler til fylkesveg.

- I tillegg har vi laget en bedre trafikkavvikling i kryss ved Møllebrua. Det er blitt en enklere og mer trafikksikker drift av trafikkøya i kryssene ved Nedre Hjellegate og Møllebrua, opplyser byggeleder Turid Homme Claussen i Statens vegvesen.

Kostnaden er på 3 millioner kroner og prosjektet har holdt seg innenfor budsjett.

 

Publisert: 13.09.2018 09:08
Sist endret: 01.11.2018 14:15