Priser og stipendier 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune ber om forslag til kandidater til kulturpriser og lyser ut kultur- og idrettsstipendier for 2017

HEDERSPRISER 2017

Skien kommune inviterer deg til å sende inn forslag på kandidater til følgende priser:

Kulturprisen

Skien kommunes kulturpris tildeles som anerkjennelse bl.a. for kunstneriske prestasjoner, idrettslige prestasjoner eller lang og framstående innsats i det frivillige organisasjonslivet. Prisen tildeles enkeltpersoner, men kan i unntakstilfeller tildeles organisasjoner. Kulturprisen er på 30 000 kroner. Vedtektene finner du på her.

Byggeskikkpriser

Skien kommune har to byggeskikkpriser; Skien kommunes bevaringspris og Skien kommunes byggeskikkpris.

Kandidater til bevaringsprisenvil være eksisterende bygg og/ eller anlegg som i løpet av de 3 seneste år er vedlikeholdt og/ eller restaurert i respekt for og tradisjon etter opprinnelig arkitektur og byggeskikk og som kan inspirere og være et forbilde for andre byggherrer, private og offentlige. Arbeidet bør framstå fullført.

Byggeskikkprisen skal være en hederspris for stedstilpasset nybygg som kan representere og stimulere til nyskaping i fremtidens by. Kandidater til en byggeskikkpris vil være stedstilpassede nybygg og/ eller rehabiliterte bygg eller anlegg som reflekterer byens historie og samtidig representerer og stimulerer til nyskaping. Aktuelle kandidater kan for eksempel være offentlige/ halvoffentlige bygg siden disse i sterk grad preger sine omgivelser. Som aktuelle kandidater vurderes bygg ferdigstilt i løpet av de 3 seneste år.

Begge prisene er på kr. 10.000,-. Vedtektene finner du her.

Forslag til alle prisene skal være skriftlig og begrunnet, og sendes på e-post til Skien postmottak eller per post til Skien kommune, kulturkontoret, Pb. 158, 3701 Skien. Forslagsfrist: 15. september.  


STIPENDIER 2017

Kunstnerstipend med opphold i Skien

Skien kommune utlyser 1 kunstnerstipend med opphold i Skien for profesjonelle kunstnere. Stipendet er på kr 150.000,-. Mottaker disponerer enkel bolig, samt atelier i Spriten kunsthall, vederlagsfritt i 12 måneder i Skien.

Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere

Skien kommune utlyser 2 arbeidsstipend á kr 25.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien.

Mer info: www.skien.kommune.no/kunstnerbyen

Søknad sendes på e-post til Skien postmottak eller skriftlig til Skien kommune, Pb. 158, 3701 Skien. Merk konvolutten: Kunstnerstipend. Søknadsfrist: 31. august 


Kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipend for unge i alderen 16-20 år skal gi inspirasjon og motivasjon for videre utvikling. Stipendet kan tildeles kulturutøvere med et utpreget talent og/eller som bidrar til nyskaping og inspirasjon/motivasjon for andre innen sitt felt, for eksempel idrett og friluftsliv, musikk, dans, visuell kunst, scenekunst og litteratur. Kandidaten(e) skal selv søke stipendiet. Stipendiet er på kr. 10.000,-. Vedtektene finner du på her.

Søknad sendes på e-post til Skien postmottak eller skriftlig til Skien kommune, Pb. 158, 3701 Skien. Merk konvolutten: Kultur- og idrettsstipend. Søknadsfrist: 15. september.

Publisert: 11.08.2017 13:46
Sist endret: 01.11.2018 14:17