Skien foreslås som NAV-hovedsete

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng presenterte tirsdag det nye NAV i 12 fremtidige regioner. Telemark og Vestfold foreslås som en region, med Skien som hovedsete

I dag sendte hun forslaget over til arbeidsminister Anniken Hauglie

«Skien er faglig anbefaling. Tønsberg er vurdert som alternativ, og det er ikke veldig klare skiller mellom alternativene. Jeg vil legge vekt på at Skien ligger mer midt i regionen med god tilgang til kompetanse» heter det i anbefalingen.

 -Dette er en gledelig nyhet for Skien, Grenland og hele Telemark, sier ordfører i Skien, Hedda Foss Five i en kommentar. Dette kan, om det blir vedtatt, bety mange nye, sårt tiltrengte, statlige arbeidsplasser i Telemark, sier hun

 Rådmann Ole Magnus Stensrud ser med glede på at Skien peker seg ut nettopp som en by med god tilgang på kompetanse.

- Nå kan vi få muligheten til å vise hva vi kan by på her i distriktet, med utdanningsinstitusjoner, sterk fagkompetanse og nærhet til viktige rekrutteringsområder, sier han.

 

Kort om kriteriene og begrunnelser for vektingen som benyttet i utredningen:

  1. Krav til nærhet settes til 10 % - pga. lite direkte brukerkontakt og nærheten til NAV-kontorene gjelder for alle lokasjoner.
  2. Kompetansekrav settes til 30 % - pga. viktigheten av tilgang til kompetanse. Utredningsprosjektet har blant annet sett på folketall i kommune med fylkeskontor, befolkning i bo- og arbeidsregion med regionkontor, framskrivning av folketall, sysselsetting og innpendling i kommunen med regionkontor.
  3. Infrastruktur og nærhet til fagmiljøer settes til 40 % - pga. den sentrale samfunnsaktørrollen for regionkontoret. Utredningsprosjektet har blant annet sett på antall enheter med sammenfallende lokalisering og vurdert kollektivknutepunkt.
  4. Kostnadseffektivitet settes til 20 % - pga. behovet for effektiv drift. Det er blant annet sett på personellrelaterte kostnader og antall ansatte på fylkesnivå i dag.

 

Arbeids- og velferdsdirektøren vedtok 15. mars 2016 et mandat for utredning av ny fremtidig regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Mandatet beskriver to hensikter med utredningen. Det ene er å frigjøre ressurser til oppgaver i NAV-kontorene. Det andre er å anbefale fremtidig regional struktur for å lede og utvikle virksomheten regionalt på en best mulig måte.

Publisert: 20.06.2017 14:40
Sist endret: 20.06.2017 14:44