Smitteverntiltak videreføres til 12. januar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Et enstemmig formannskap vedtok 22. desember å videreføre smitteverntiltakene til 12. januar. I tillegg vedtok de at fra 24. desember skal skjenking av alkohol ved alle serveringssteder opphøre kl. 22.00.

Forskriftene er gjeldende fra 14. desember og frem til 12. januar.


Skjenking på serveringssteder

Fra 24. desember skal skjenking av alkohol ved alle serveringssteder opphøre kl. 22.00.


Skoler og barnehager

Beredskapsnivået i barne- og ungdomsskoler settes til "rødt" nivå ut året. Barnehager vurderes pr. nå til gult nivå.


Bruk av munnbind

Munnbind skal brukes på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesenter. Her kan du lese reglene for munnbind.

*Tiltaket gjelder ikke for personer under 12 år, eller av personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind .


Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesenter

Butikker, kjøpesenter og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes 1 meter avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut i fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.


Offentlig innendørs arrangement uten fastmonterte seter har et øvre tak 20 personer (mot 50 som ligger i nasjonal forskrift)

Det innføres stans i all idrett og organisert fritidsaktivitet for unge i aldersgruppen ungdomsskole og oppover.

Unntak:
Arrangementer i kirker unntas den lokale forskriften og kan forholde seg til nasjonal forskrift med 50 personer som grense.


Private samlinger på offentlig sted

Private sammenkomster på offentlig sted kan gjennomføres med maksimalt 10 deltakere.


Ikrafttredelse og varighet

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Skien kommune

Veileder til forskriften

Denne forskriften ble vedtatt av formannskapet i Skien 14.12.20 og forlenget i formannskapet 22.12.20 for å begrense spredningen av koronasmitte, etter gjeldende smittevernfaglige anbefalinger fra kommuneoverlege og FHI.

Hjemmel: Forskriften er fastsatt av Skien formannskap med hjemmel i lov 5.

august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

Forskriften er gjeldende fra 14.12.2020 kl.24:00 til og med 12.01.2020 kl.24:00.

 

Publisert: 23.12.2020 11:38
Sist endret: 23.12.2020 13:33