Spredning av husdyrgjødsel og mye nedbør i høst 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har du ikke spredt husdyrgjødsel innenfor den tillatte perioden (som er fra 15.februar til 1.september) har du fortsatt flere muligheter.

Alt regne i det siste er ikke bare en utfordring for innhøsting av korn, poteter og grønnsaker, men også for spredning av husdyrgjødsel innen tillatte perioden. Informasjon om håndtering av husdyrgjødsla finner du i «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav»

Spredning uten nedmolding er mulig fram til 1. september. Kommunen kan dispensere fra denne regelen og tillate spredning uten nedmolding fram til 1. oktober men ikke senere. Dispensasjonen gis på vilkår av at klimatiske forhold og vannkvaliteten i vassdrag tillater det. Det betyr at Grenland landbrukskontor vurderer hver enkelt tilfeller og ikke kan gi en generell dispensasjon for hele kommunen.

Det er ikke tillatt for kommunen å gi dispensasjon for spredning senere enn 1. november, og da med nedmolding. Den 1. november må regnes som en absolutt frist. De det gjelder må derfor forsøke å finne alternativ lagringsmåte for gjødselen fram til våren. Høstspredning av gjødsel bør i høyeste grad unngås da gjødslingseffekten er liten og forurensningen stor!

Publisert: 09.10.2017 16:28
Sist endret: 09.10.2017 16:49