Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune ønsker å søke om tilskudd til utbygging av bredbånd for distriktene i kommunen.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse inviteres til å gjøre det innen 24. april 2017.

Skien kommune ønsker å søke om tilskudd til utbygging av bredbånd for distriktene i kommunen. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordningen er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder ordningen skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden. Jo flere innspill vi får desto bedre kan søknaden begrunnes. For mer informasjon, se www.nkom.no

Vi ønsker også å høre fra aktuelle leverandører og grunneiere som disponerer lokal infrastruktur som master og grøfter. Følgende områder er under vurdering:

  • Melum
  • Kilebygda

 

Kriterier for tildeling

  • Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud, vil bli prioritert til å få støtte til utbygging. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet 
  • Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt 
  • Lokal medfinansiering 
  • Bærekraftig drift 
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd. Det er en fordel om innspill kommer samlet via lokalutvalgene.

Frist for innspill er 24. april 2017. Innspillene sendes på e-post til: postmottak@skien.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse bredbåndsutbygging». Kunngjøringen skjer kun på Skien kommunes hjemmeside.

 

Kontaktperson

Tor Arnesen, tor.arnesen@skien.kommune.no eller telefon 900 82 150

Publisert: 29.03.2017 15:13
Sist endret: 05.07.2018 15:05