Status arbeid på Landmannstorget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Mandag 10. september begynner vi i Skistredet. Vegen blir stengt mens arbeidet pågår. Torggata og Kongensgate er åpne som vanlig.

Arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger rundt Landmannstorget er godt i gang. I morgen er vi ferdig med arbeidet i Torggata. Skistredet er fase 3 av tilsammen fire faser.

Les mer om hva som skal gjøres på Landmannstorget

God fremdrift

Arbeidet startet i begynnelsen av august og fremdriften har vært god til tross for arkeologisk overvåking og kompliserte grøfter i sentrum. Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) har ansvaret for den arkeologiske overvåkingen og samarbeidet med dem fungerer bra. Gravearbeidene har berørt kulturlag fra 1500- tallet og det er gjort funn av krittpiper, keramikk- og glassgjenstander som blir registrert og dokumentert av Niku.

Se film om arbeidet på Landmanstorget

Bildet viser de ulike fasene i arbeidet

Publisert: 06.09.2018 12:05
Sist endret: 01.11.2018 14:15