Tiltak på Stevneplassen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå står treningsapparatene på Stevneplassen nesten ferdig.

Dette er et initiativ fra Falkum borettslag og er blitt realisert gjennom et samarbeid med Telemark Toppidrettsgymnas, Telemark Toppidrettsungdomsskole og Skien kommune.  Tiltakene er finansiert gjennom et spleiselag mellom alle parter og SBBL sitt nærmiljøfond.

Når anlegget er ferdigstilt og kontrollert er det klart til allmenn bruk. Som det går fram av bildet nedenfor jobbes det fortsatt med underlaget og sikring av elementene. Vi vil gi beskjed når anlegget kan tas i bruk.


Foto: Arne R. Nicolaisen 

Samtidig jobbes det også med tilrettelegging for gående og syklende gjennom området. Belysning forbedres, noen manglende strekninger blir asfaltert, og det vil merkes og skiltes langs gang- og sykkelveger gjennom området. Arbeidet med dette vil være ferdig i løpet av juni.

Publisert: 15.05.2018 16:30
Sist endret: 15.05.2018 16:46