Støtte til utgift ved bompasseringer for barnefamilier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barnefamilier med lav inntekt har mulighet til å søke støtte til bompasseringer.

Bystyret vedtok 11/5-2017 at barnefamilier med lav inntekt, hjemmeboende barn og faste utgifter til bompassering i forbindelse med arbeid, skole, barnehage og fritidsaktiviteter for barn og unge grunnet bypakka kan søke støtte til dette.

Støtten kan gis til husholdninger med hjemmeboende barn mellom 1-18 år hvor samlet skattepliktig inntekt ifølge skattemeldingen 2017 er lavere enn kr. 533 500,-. Bil må leies/eies privat.

Støtten settes uten differensiering i forhold til inntekt, periode, antall barn i målgruppen eller andre forhold til kr. 1890,-/år (100 ganger rushtidsavgift med bompengebrikke).

Søknader må vedlegges nødvendig dokumentasjon og leveres innen 15.oktober for at de skal bli behandlet. Støtte utbetales i sin helhet mot slutten av året.

 

Søknadsfristen er 15.oktober. Søknadsskjema vil bli lagt i august. 

Publisert: 22.06.2017 14:00
Sist endret: 05.07.2018 15:05