Tilgjengelighetsprisen 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Foreslå kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2017

Tilgjengelighetsprisen er en erkjennelse for bedring av tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne i Skien kommune. Hensikten med prisen er å stimulere flest mulig til å arbeide for å gjøre fysiske tiltak som er rettet mot universell utforming. Den skal stimulere til å bedre tilgjengeligheten til virksomheter i kommunen, og således virke som en spore for andre til å virke i samme retning.

Tilgjengelighetsprisen kan gis til offentlig tilgjengelige steder av ethvert slag i Skien kommune Kravet for å bli vurdert er at det i 2017 har blitt foretatt endringer for å bedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tilgjengelighetsprisen er på kr. 25 000,- samt et innrammet diplom. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar imot forslag på kandidater, og fungerer også som godkjennende jury.
Alle innbyggere i Skien kommune kan fremme forslag på kandidater til prisen.

Fullstendige statutter for prisen kan ses på Skien kommunes nettsider. Forslag til kandidater samt begrunnelse for hvorfor kandidaten fortjener prisen sendes innen 1. mars 2018 til:
Skien kommune, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Bystyresekretariatet, Postboks 158, 3701 Skien eller på e-post til
postmottak@skien.kommune.no.
Spørsmål om prisen kan rettes til leder av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ragnar Grøsfjeld på telefon 958 17 202 eller e-post
ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no

Statutter for Tilgjengelighetsprisen

 

Publisert: 25.01.2018 13:54
Sist endret: 01.11.2018 14:16