Tilskudd til utvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune og Telemark fylkeskommune inviterer profesjonelle aktører innenfor kreative næringer til å søke om tilskudd til å utvikle nye Ibsen-produkter.

Hensikten med tilskuddet er å utvikle produkter som har en klar forbindelse til Ibsens liv, verk eller resepsjonshistorie og som kan profilere Telemark og Skien som Henrik Ibsens hjemsted. Produktene kan være materielle produkter eller opplevelsesprodukter. Produktet skal ha et næringspotensial. Tilskuddet skal brukes til produktutvikling. Ansvaret for videre produksjon og drift skal ligge hos produkteierne. Det er ønskelig med felles lansering av produkter, konsepter eller prototyper i mars 2018.

Det er inntil 250 000 kroner til fordeling i 2017. Pengene kan tildeles ett eller flere utviklingsprosjekter.

Andre samarbeidspartnere: Mersmak, Teater Ibsen og Telemark Museum.

Hvem kan søke?
Profesjonelle aktører innenfor kultursektoren, mediesektoren, samt arkitektur, design, dataspill og reklame.

 

Om søknaden
Det er utarbeidet elektronisk søknadsskjema

Det forventes en egeninnsats på minimum 30 % av totalbudsjettet. Egeninnsatsen kan være arbeidstid.

 

Kontaktinformasjon
Anette Storli Andersen anettestorli.andersen@skien.kommune.no
telefon 988 27 899
 

Søknadsfrist
15. november 2017

Publisert: 18.10.2017 14:44
Sist endret: 01.11.2018 14:17