To store prosjekter er ferdig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vann - og avløpsprosjekter på Løveid og Hestehagvegen/Kløverstykket er nå ferdig.

Skien kommune gjennomfører årlig vann- og avløpsprosjekter til 125 millioner kroner. I år er ca 20 større prosjekter gjennomført. Ordfører Hedda Foss Five var på befaring på Løveid i dag sammen med prosjektleder, anleggsbas og fornøyde naboer.

Fornøyde naboer på Løveid

På Løveid startet arbeidet opp i mars i år. Boligene i området hadde septiktanker og gamle vannledninger. Nå er nye kommunale vann- og avløpsledninger på plass. Det nye ledningsnettet er på ca 700 meter. Det er også etablert to kommunale avløpsstasjoner. De nye ledningene gir en bedre og sikrere brannvannsforsyning til området.

- Anleggslaget har gjort en veldig bra jobb og vi er veldig fornøyd med resultatet, forteller Hans Lunde og Erland Gundersen som bor i området.

I anleggsperioden har Skagerak og Telenor/Canal Digital lagt nytt kabelnett. Gamle stolper/luftstrekk er fjernet. Skien kommune har montert nye gatelys i området. Vegen har blitt oppgradert og vil være ferdig asfaltert våren 2018. Da vil også grønt og side arealer til vegen ferdigstilles.

- Det er bra at vi oppgraderer infrastruktur på ulike deler av Skien slik at folk kan bo i hele kommunen, sier ordfører Hedda Foss Five. Og veldig hyggelig at naboene er fornøyd med arbeidet vi utfører, legger hun til.

Arbeidet har vært tidkrevende. Området er trangt og komplekst uten mulighet for avlastningsveier. Anleggslaget har måttet fylle alle grøfter ved arbeidsdagens slutt og grave de opp igjen påfølgende dag for å sikre tilgang til boligene.

- Beboerne har vært veldig positive og velvillige i forbindelse med arbeidet. Vi har ikke fått en klage, forteller Knut Espedalen som er ansvarlig for Skien kommunes anleggslag som har utført jobben.

Ordfører Hedda Foss Five, prosjektleder Nils Cato Bøe, anleggsbas Knut Espedalen, naboene Erland Gundersen og Hans Lunde. Foto: Lene Kaasi Hysing

Brev og kaker

Et omfattende anlegg på Bratsberg er nå ferdig. Arbeidet startet i november 2016. Boliger i området har tidligere hatt tilbakeslag av kloakk i kjellere. Nå er nye kommunale vann- og avløpsledninger på plass i Kløverstykket, Hestehagvegen og Magnus Falsens gate. Det nye ledningsnettet er på ca 650 meter pluss stikkledninger til boligene på 250 meter. Grunnforholdene i området har vært utfordrende. Det er også grunnen til at prosjektet har tatt så lange tid. Forsiktig sprenging og dype grøfter måtte til for å utføre jobben.

- Vi har sprengt fire meter dypt nær innpå bebyggelsen, men har ikke fått melding om noen skader på boligene. En av naboene var så fornøyd med jobben vi har gjort at vi fikk et hyggelig brev og kake, forteller Lasse Larsen som er ansvarlig for Skien kommunes anleggslag som har utført jobben. Brevet har de hengt opp i arbeidsbrakka.

I anleggsperioden har Skagerak og Telenor/Canal Digital lagt nytt kabelnett i Kløverstykket. Gamle stolper/luftstrekk er fjernet. Skien kommune har montert nye gatelys i området. Vegen har blitt oppgradert og asfaltert. Våren 2018 vil grønt og sidearealer til vegen ferdigstilles.

Anleggsbas Lasse Larsen og prosjektleder Nils Cato Bøe. Foto: Lene Kaasi Hysing

Informasjon har vært viktig

I begge prosjektene har informasjon vært viktig. Naboer har blitt informert i forkant og i løpet av arbeidet har de fått sms - varslinger om vegstenging og sprengning.

Publisert: 30.11.2017 15:20
Sist endret: 01.11.2018 14:17