Trafikksikkerhetstiltak og nye vann- og avløpsrør

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har lagt nye vann- og avløpsledninger på Kjørbekk. Samtidig er det tilrettelagt for gående og syklende i området for å øke trafikksikkerheten.

I dag møtte ordfører Hedda Foss Five anleggslaget som fortalte om jobben som er gjort.

- Dette ble veldig bra, tusen takk for jobben dere har gjort. Det er viktig at det som er under bakken fungerer og at vi prioriterer å bruke penger til det, sa  hun traff anleggslaget.

Vann- og avløpsprosjekt

Det er gravd grøfter til vann og avløp fra Skienselva til Rødmyr trykkøkningsstasjon. Til sammen er det lagt rundt 2000 meter med vann- og avløpsrør.

- I arbeidet har vi krysset to fylkesveier og Bedriftsvegen, en av Skiens mest trafikkerte kommunale veier. Prosjektet er en del av arbeidet med å etablere reservevannforsyning fra Porsgrunn til Skien. Den nye vannledningen vil i fremtiden bedre leveringssikkerheten til Bølehøgda og Skien sentrum, fortalte prosjektleder Sveinung Ingolfsrud.

I forbindelse med arbeidet er avløpsrøret separert. Det betyr at regnvann nå blir ført i eget rør til Skienselva og spillvann i eget rør til renseanlegg. Da gravearbeidet var ferdig ble veien reetablert og justert slik at regnvann blir ført bort fra boliger ved kraftig regnvær. VA prosjektet, som har kostet ca 35 millioner kroner, er utført av Skien kommunes anleggslag.

Samtidig med at de har gjort jobben har Skagerak og Viken fiber har gravd nye strømkabler og fiberkabler i Kjørbekkvegen.

Ordfører Hedda Foss Five markerte at prosjektet et ferdig sammen med Peder Pihl (fv), Rune Gulliksen, Knut Espedalen og Sveinung Ingolfsrud. 

Trafikksikkerhet

Gjennom et spleiselag mellom Bypakka og Skien kommune har vi bygd 600 meter fortau, montert nye gatelys og fjernet luftkabler langs Kjørbekkvegen. Spleiselaget og det å gjøre arbeidet samtidig som det graves for nytt vann- og avløpsanlegg gjør at vi får mer for pengene.

Tiltakene som har totalt kostet 1,2 millioner kroner, bedrer trafikksikkerheten og sikrer skoleveien for beboere i området.

Gangveien fra Spar Kjørbekk til Skogplassane bedehus har også blitt rustet opp. Vestfold og Telemark fylkeskommune etablerer i disse dager gangfelt over Bjørntvedtvegen for å bedre tilgjengeligheten for myke trafikanter til friområder og Rødmyr.

Hans Rønning fra KRIO og ordfører Hedda Foss Five på den nye gangveien som går fra Bedriftsvegen til Bjørntvedtvegen.

Publisert: 16.10.2020 16:00
Sist endret: 16.10.2020 16:01