Søk midler til urbant landbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lyst til å drive med urbant landbruk? Skien kommune har tilskuddsmidler du kan søke på.

Skien kommune fikk i vår tildelt 100.000 kroner av bystyret til urbant landbruk. Landbrukskontoret har fått ansvar for fordeling av midlene. 

Hvis du synes dette er spennende og interessant, søk om tilskudd til urbane landbruksprosjekter. En startpakke for etablering av urbant landbruk, kan for eksempel være et aktuelt tema.

Prosjekter som involverer barn og unge, samt prosjekter som involverer frivillige vil bli prioritert. Prosjektenes evne til å skape god forståelse for matproduksjon, behov for å ivareta matjord, god agronomi og økologi, evne til kunnskapsformidling og å skape gode møteplasser vektlegges.

Ønsker du å søke midler til urbane landbruksprosjekter, send inn en skiftelig søknad med en enkel tidsplan, kostnadsoverslag, oppstartdato og fullføring av tiltaket. Søknadene behandles fortløpende, og tilskudd vurderes fra sak til sak.

Ta gjerne kontakt med oss på Grenland landbrukskontor for nærmere informasjon. Kontaktperson er: 

Marion L. Arnesen
Tlf. 35589024
E-post: MarionLukkari.Arnesen@skien.kommune.no

Søknad sendes til: Grenland landbrukskontor, Postboks 158, Sentrum, 3701 Skien


 

Publisert: 16.08.2017 14:02
Sist endret: 18.08.2017 09:58