Vinterdrift av kommunale veger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune har ansvar for snøbrøyting og rydding av 410 kilometer veger, 40 kilometer gang- og sykkelveger og 10 kilometer fortau.

Hva kan du forvente og hvordan kan du bidra i vinter? Her er noen fakta.

Brøyting

Brøyting av kommunalt veinett starter når det er ca. 5 cm tørr snø på veibanen, eller tidligere hvis det er våt snø på veibanen. Hovedveger, spesielle skolebussruter, gang- og sykkelveger og fortau blir brøytet først. Deretter brøytes boliggater.

Innkjørsler

Eiendommer som ligger langs kommunale veier må regne med å få  snø brøytet inn i innkjørselen. Beboere må selv rydde egen innkjørsel. Unngå å måke snø fra innkjørselen ut på fortau eller i veibanen.

Strøing

Strøing gjennomføres etter behov og gjelder først og fremst fortau og gang- og sykkelveger. I sentrum er det gårdeier som plikter å strø fortauet utenfor egen eiendom når det er glatt.

Skilting – vinterregulering (parkering forbudt)

Skilting med parkeringsforbud kan bli utplassert med minimum 24 timers varsling etter behov. Hensikten er å lette brøytemannskapers tilgjengelighet ved brøyting. Parkerte biler langs veien kan hindre brøyting og bortkjøring av snø. Vi oppfordrer alle til å følge nøye med på skilting der de ferdes for å unngå å parkere i strid med forbudsskilt. Parkeringsforbud opphører når Skien kommune tar ned skiltene.

Hva forventer vi av deg?

  • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene; enten du går, sykler eller kjører
  • At du parkerer slik at brøytebilen kommer fram
  • At du selv rydder egen innkjørsel
  • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
  • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig for oss å innfri dine forventninger

Du kan lese mer om vintervedlikehold i Skien på våre nettsider

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte vårt Servicesenter på telefon 35 58 10 00.

Publisert: 14.02.2018 09:50
Sist endret: 01.11.2018 14:16