Appelsinia UNG

For aller første gang har vi en festival i festivalen, kun for ungdom. Barn ingen adgang, foreldre ingen adgang, bestemor ingen adgang.

For aller første gang lager vi en skikkelig festivalpark med utescener og sirkustelt, bålpanner og vannkran.

Ungdommene skal få oppleve ulike formidlinger; workshop, drop in formidlinger, konserter og kule kokker.

 

Dagen ser slik ut:

12.00-12.45 Forfattermøter

12.45 – 13.30 Pause. Musikk i parken

13.30 -14.15 Workshop I

14.15 – 15.00 Pause. Musikk og Kule kokker

15.00 – 15.45 Workshop II

15.45 – 16.15 Pause. Musikk og Pop up scene

16.15 -16.35 Lokale artister..navn  kommer snart..

16.30 Musikk og Pop up scene

17.00 Konsert med Hkeem….

18.00 – Slutt

De ulike 9. klassene (klassestyrer) vil få beskjed om hvilket forfattermøte og hvilken workshop de har fått plass på, når skolen starter opp igjen i august. 

#appelsiniaung                                                #opplevelserikø                              #litteraturformidling

                               #degodefortellingene

#debesteforfatterne                                                                    #dekulekokkene

                                                               #deflinkeillustratørene

#denbestecampen                                                        #festivalparken

 

                                               #workshops      #popup

 

                                                               #dropin