Hvem er vi?

Appelsinia litteraturfestival for barn og unge startet i 2013. Skien er Henrik Ibsens barndomsby, og det var her han lærte og lese og skrive. Det er derfor helt naturlig at Skien har en litteraturfestival for barn og unge, som i tillegg bærer et navn fra et av Ibsens stykker, Byggmester Solness. Byggmesteren lover den unge jenta Hilde Wangel at han skal bygge et kongerike til henne. Dette kongeriket, hvor hun skal være prinsesse, skal hete Appelsinia.

Som Ibsenby skal vi formidle ny og spennende samtidslitteratur til barn og unge. Målet for Appelsinia er å gi både den som leser og den som ikke leser, noen gode aha-opplevelser knyttet til boka, og til forfatteren av boka.

Det er Skien kommune som eier festivalen. Det er kulturkontoret som har hovedansvaret for festivalen i samarbeid med Skien bibliotek, Telemark fylkesbibliotek, Litteraturhuset i Skien og DKS Telemark. Festivalen er støttet økonomisk av Norsk Kulturfond og Telemark fylkeskommune.

Årets programråd består av Vibeke Stokka (fylkesbibliotekar og litteraturprodusent i DKS Telemark), Marte Lie Kverme (Skien bibliotek), Stian Johansen (Skien bibliotek  og Litteraturhuset i Skien) og Troels Posselt (Foreningen!les) og Helle Riis (festivalleder Appelsinia).

Prosjektgruppa for Appelsinia består av:

Festivalleder
Helle Riis
tlf. 958 66 468

Barnebibliotekar
Marte Lie Kverme
tlf. 35 58 13 63

Bibliotekar
Stian Johansen
tlf. 35 58 13 60

DKS-koordinator
Eli L. Haugland
tlf. 95 00 15 66

Team Fritid
Heidi Bekkevold
tlf. 35 58 91 69