Sigbjørn Mostue: Snakk om frmtiden

Sigbjørn Mostue er en norsk forfatter, og i dag befinner han seg på Skien sin litteraturfestival.

 
 Sigbjørn Mostue bruker både kroppsspråk og stemmen når han snakker med elevene.

Sigbjørn Mostue er på plass i kulturhuset, og besøker festivalen for tredje året på rad. Salen er full av elever fra niende trinn. Mostue hadde egentlig tenkt å snakke om bøkene sine, men det gikk ikke helt etter planen. Elevene hadde på forhånd sett og hørt om bøkene hans, så Sigbjørn tok det meste på sparket og snakket om global oppvarming, noe som gjenspeiler seg i bøkene hans. Mostue har en innlevelse i måten han snakker på, og han stiller spørsmål til elevene. Elevene viser interesse, og lurer fælt på hvordan de kan gjøre kloden til et bedre sted. Alle øyne er rettet mot Sigbjørn gjennom hele foredraget og han får en stor applaus på slutten.

Foto og tekst: Elida Gundersen, Yali Maria Kittilsen.