ICON Cities

Skien er en av sju europeiske ikon-byer. Nettverket ICON Cities består nå av byer fra Norge, Danmark, Tyskland, Italia og Spania.

ICON Cities er et nettverk av byer som har et internasjonalt kjent kulturelt ikon som en viktig del av sin identitet og historie. Målet med nettverket er at byene skal dele kunnskap, ideer og erfaringer om arbeidet med å forvalte sine kulturelle ikoner. Nettverket kan også være utgangspunkt for felles samarbeidsprosjekter.

Skien var en av stifterne av ICON Cities i 2014, sammen med Odense (H. C. Andersen), Malaga (Pablo Picasso) og Pesaro (Gioachino Rossini). Under nettverkets siste samling i Kassel i 2018 signerte også byene Kassel (brødrene Grimm), Lucca (Giacomo Puccini) og Alcalá de Henares (Miguel de Cervantes) intensjonsavtalen for ICON Cities.