Ibsenprisen 2018

Dramatiker M H Hallum mottok 21. mars  Ibsenprisen 2018 for teksten "Solveigs 2. sang". Den nasjonale Ibsenprisen ble innstiftet av Skien kommune i 1986 for å fremme norsk dramatikk. Prisen deles ut hvert år i Skien.

De tre nominerte dramatikerne var Kristofer B. Grønskag, M H Hallum og Knut Nærum. Prisen ble delt under en festaften i Ibsenhuset, hvor de tre nominerte var tilstede. Men det var altså M H Hallum, som tidligere har mottatt Skien kommunes kunstnerstipend, som stakk av med den gjeve prisen.

Den nasjonale Ibsenprisen ble innstiftet av Skien kommune i 1986 for å fremme norsk dramatikk. Prisen deles ut hvert år i Skien. Prisen er på kr. 150.000,- og en statuett av Nina Sundbye. Ibsenprisen deles ut på bakgrunn av en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår. Juryen kan også velge å gi prisen for et samlet dramatisk forfatterskap.

Juryens begrunnelse for nominasjonene er som følger:

«Å telle til null» av Kristofer Blindheim Grønskag. Urpremiere i januar 2017. Produsert av DUS, Den unge scenen. «Å telle til null» er et montasjedrama, en mosaikk av løst forbundne scener i ulike tidsplan som sammenføyet blir til et fullstendig, imponerende konstruert hele. Blindheim Grønskag formidler en ungdomsgenerasjon på intens søken etter noe som betyr noe, som krever risiko – noe reelt virkelig og verdifullt. «Å telle til null» går med engasjement inn i vår tid. Det er driv over dialogen og dramatikeren utmerker seg med et særlig godt håndlag for de teatrale aspektene ved dramaet. Teksten oppfordrer til en iscenesettelse hvor de unge skuespillerne både opptrer sammen som et kor og som individuelle roller. Gjennom originalt skrevne situasjoner vikler Blindheim Grønskag dramaet ut, et drama der karakterenes brennende lengsel etter mening både blinder dem og åpner opp for erkjennelse: «Men ser vi nøye nok etter, så ser vi at det er en helt ny verden som omgir oss. Og vi er verden.»

«Solveigs 2. sang» av MH Hallum Urpremiere i juni 2017. Produsert av NRK Radioteatret og Teater Innlandet. «Solveigs 2. sang» er et dramatisk dikt i halen på – og i respons til – Henrik Ibsens sjangermessige forløper om antihelten Peer. Hallum løfter derimot Solveig frem i lyset. Objektet blir gjort til det  handlende subjektet. Dramaet fortsetter der Solveig står igjen i tredje akt av «Peer Gynt», og viser hvor rått og brutalt den sterke kjærligheten med nødvendighet øver påtrykk på oss. Med et lydhørt og affektivt språk presenterer «Solveigs 2. sang» oss for en kvinne som innhentes av forsøkene sine på løsrivelse. Intertekstuelle referanser limer både språkrytmen og karakteren fast til mannen Peer, han som gikk fra henne, han hvis minne hun gang på gang forsøker å kvitte seg med. Dramatikeren skriver medrivende, med sprang i rom og tid, og teksten kaster seg mellom det lyrisk reflekterte og en aggressiv desperasjon. På et imponerende vis gir Hallum oss en Solveig av i dag, i kamp med Ibsens egen rollefigur som uvegerlig følger henne som et ekko: «Den samme melodien igjen og igjen Flyter bort i drømme men våkner snart som fra en lang søvn en ubehagelig natt den samme melodien igjen og igjen»

«Korps» av Knut Nærum Urpremiere i oktober 2017. Produsert av Teater Innlandet «Korps» er en humoristisk teaterlek, der vi i retrospekt følger to tenåringers gryende forelskelse gjennom en turbulent korpssesong. Med humør og varme skriver Nærum frem et frodig rollegalleri av gjenkjennelige typer. Språket er vittig og vitalt, og med enkle midler skisserer dramatikeren rollefigurer vi alle har møtt og drar kjensel på – den selviske faren, den driftige mora, de unge elskende, den lumske naboen og den ærekjære dirigenten – typer som hopper inn og ut av historien med nerve, kraft og verbal akrobatikk. Tematisk stiller dramaet hverdagens enkle dilemmaer inn i et større bilde og Nærum fremhever vårt felles ansvar for det gode liv, både i de små forhold og det store samfunn. Et korps amatørmusikere integreres som et bakteppe for handlingen og frembringer slik et scenisk rom som viser utover seg selv. Korpset blir et bilde på hvordan samklang med og omsorg for det store fellesskapet er et premiss for at hver og en av oss skal kjenne oss sett og inkludert: «Kjærlighet er litt som korps. (...) I begge deler hjelper det at man er i takt. (...) Ja. Og begge deler er vanskelig når du bare er én.»

 Juryen har i år vurderte i år 48 tekster. Juryen har bestått av:

- Norsk dramaturgforum: Njål Helge Mjøs (leder)

- Norsk kritikerlag : Karen Frøsland Nystøyl

- Norsk Sceneinstruktørforening: Anne-Karen Hytten

- Norsk teaterlederforum: Erik Schøyen

- KHIO: Gianluca Iumiento

- Skien kommune v/Teater Ibsen: Thomas Bye

Mer om den nasjonale Ibsenprisen finner du ved å følge lenken.