Ibsengården i Snipetorp

I løpet av høsten 1843 flyttet familien Ibsen til Snipetorp, etter at lystgården Venstøp ble solgt på tvangsauksjon i mars 1843. Snipetorp er det eneste autentiske bymiljøet som er igjen fra Henrik Ibsens tid i Skien.

Det er vanskelig å vite med sikkerhet om Henrik Ibsen selv bodde i Snipetorp. Han var blitt 15 år våren 1843, konfirmert 1. oktober og måtte klare seg selv. 16. november 1843 reiste han med skipet ”Lykkens prøve” til Grimstad. Han var hjemme på ferie fra Grimstad noen sommeruker i 1845, og han var innom på vei til studier i Christiania i 1850.

Første etasje i bygården ble leid ut for å gi inntekter til familien Ibsen. I bakgården drev Knud Ibsen med hønseavl, også det for å spe på inntektene. Han hadde på denne tiden ikke noe fast arbeid, men jobbet litt her og der. Blant annet hjalp han folk som ville reise til Amerika.

Ibsengården i Snipetorp er i dag bolig for kunstnere som mottar Skien kommunes kunstnerstipend.