Spor av Ibsen i Skien

En oversikt over sporene Henrik Ibsen har satt etter seg i Skien er samlet i en brosjyren Ibsen i Skien.

Her er engelsk versjon av den samme brosjyren.

Og her kan du laste ned brosjyren som en pdf-fil for utskrift: Ibsen i Skien.