Jubileet

20. mars 2028 er det 200 år siden Henrik Ibsen ble født i Skien.

Dette vil Skien naturlig nok markere. Vi ønsker å ta en stor rolle i markeringen av 200-års jubileet. I skrivende stund har vi en søknad om dette til behandling hos Nasjonalbiblioteket, som har det overordnede ansvaret for nasjonale forfatterjubileer.

Ibsenbiblioteket er en av satsingene våre fram mot 200-års jubileet.