Ibsenstrategien

Det er bare ett sted Henrik Ibsen er født: Skien.

Dette er utgangspunktet for Skien kommunes Ibsen-strategier.

Målet vårt er å posisjonere Skien som nasjonal og internasjonal Ibsen-by.

Fram mot 2024 arbeider vi etter fire strategier for å nå dette målet:

•Nasjonalt Ibsen besøkssenter og bibliotek

•Nyskapende formidling

•Invitasjon til samarbeid

•Profilering

For mer informasjon, se Henrik Ibsen strategier 2015-2024