Nye Ibsen-produkter

Tre aktører har fått støtte til å utvikle nye Ibsen-produkter.

Skien kommune og Telemark fylkeskommune inviterte høsten 2017 ulike virksomheter til å søke om tilskudd til å utvikle nye Ibsen-produkter. Invitasjonen gikk til virksomheter innenfor kultur- og mediesektoren og til aktører innenfor arkitektur, design, dataspill og reklame. 

Målet var å stimulere til utvikling av produkter som kan profilere Telemark og Skien som Henrik Ibsens hjemsted. Produktene må ha en klar forbindelse til Ibsens liv og/eller verk eller til historien om hvordan Ibsen og hans verk har blitt fortolket.

Tilskudd kunne gis både til utvikling av materielle produkter og opplevelsesprodukter. Det var et krav at produktene på sikt skal ha et næringspotensial. Ansvaret for videre produksjon og drift skal ligge hos produkteierne.

Søknadene er behandla av representanter fra Telemark fylkeskommune, Skien kommune og Telemark Museum.

Tre prosjekter er tildelt støtte:
Fredrik Brattberg Productions AS tildeles 81 000 kroner for å gjennomføre konseptutvikling av et Ibsen-spill basert på Stanislavskijs metode for handlende analyse. Tilskuddet skal både dekke Brattbergs arbeidstid og kjøp av tjenester.

Telemark ølutsalg AS tildeles 85 000 kroner for å utvikle Ibsen-inspirerte ølprodukter, i samarbeid med Folkebadet og Telemark Mikrobryggeri. Kjernen i produktideen er å bruke øl-typer der beskrivelsene av ølets egenskaper harmonerer med beskrivelsene av kjente karakterer fra Ibsens verk. I tillegg skal etikettene inneholde en tekst om Ibsen.

Bobbleheads Norge AS tildeles 8000 kroner for å designe og skulpturere en Ibsen bobblehead. Figuren er ment som et humoristisk Ibsenprodukt som kan selges som suvenir ved utsalgssteder i Skien.

Figuren er nå (2019) å få kjøpt på Servicesenteret, Ibsenhuset og Henrik Ibsen Museum.

 

Prosjektet finansieres av regionale utviklingsmidler fra Telemark fylkeskommune og av midler fra Skien kommune. Andre samarbeidspartnere er Telemark Museum og Mersmak.