Den nasjonale Ibsenprisen

Ibsenprisen er på kr 150.000,- og en statuett av Nina Sundbye. Prisen deles ut på bakgrunn av en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av kalenderåret 2017. Juryen kan velge å gi prisen for et samlet dramatisk forfatterskap.

 

Fullstendige vedtekter for Ibsenprisen 2018

1. Ibsenprisen er opprettet til fremme av norsk dramatikk.

2. Prisen er på kr. 150 000, stilt til disposisjon av Skien kommune, samt en Ibsen-statuett av billedhuggeren Nina Sundbye, også denne fra Skien kommune.

3. Prisen kan hvert år deles ut til en dramatisk tekst som i løpet av siste kalenderår har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater. Urpremierer må finne sted i Norge. Juryen kan velge å gi prisen til et samlet dramatisk forfatterskap. Prisvinneren må bo eller virke i Norge. Juryens avgjørelse skal begrunnes.

4. Prisen deles ut i Skien i forbindelse med Ibsens førdelsdag, i 2018 onsdag 21. mars.

5. Juryen består av 6 medlemmer - 1 representant fra hver av følgende organisasjoner:

 • Norsk kritikerlag, seksjon for teater, musikk og dans
 • Norsk dramaturgforum
 • Norsk Sceneinstruktørforening
 • Norsk teaterlederforum
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Skien kommune v/Teater Ibsen

Juryen velger selv sin leder.

Juryens medlemmer velges for to år av gangen, men kan gjenoppnevnes for ytterligere to år.

Juryen er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede

Juryen honoreres etter fastsatte satser

6. Prisen administreres av Skien kommune v/kultursjefen  

Juryens medlemmer for 2018:

 • Norsk dramaturgforum: Njål Helge Mjøs (leder)
 • Norsk kritikerlag : Karen Frøsland Nystøyl
 • Norsk Sceneinstruktørforening: Anne-Karen Hytten
 • Norsk teaterlederforum: Erik Schøyen
 • KHIO: Gianluca Iumiento
 • Skien kommune v/Teater Ibsen: Thomas Bye