Kunstgaven

Henrik Ibsen fikk mange kunstgaver til sin 70- og 75-års fødselsdag i 1898 og 1903. Kunstgaven henger samlet på Skien bibliotek og kan sees når biblioteket er åpent.

 

Faun og kentaur, av Louis Moe.

Henrik Ibsen fikk mange kunstgaver til sin 70- og 75-års fødselsdag i 1898 og 1903. En rekke samtidige kunstnere ønsket på denne måte å hedre dramatikeren. Frits Thaulow, Christian Krogh, Harriet Backer, Kitty Kielland og mange flere er representert i samlingen. At alle disse kunstnerne ønsket å hedre Ibsen, sier noe om hans posisjon i samtiden og blant sine kunstnerkolleger.