Den internasjonale Ibsenkonferansen

Den 14. internasjonale Ibsenkonferansen vil finne sted i Skien på Ibsenhuset 5. - 8. september 2018.

Omlag 120 internasjonale ibsenforskere er ventet til Skien disse dagene.

Ibsenkonferasen er organisert av Senter for Ibsen-studier, UiO i samarbeid med Skien kommune.

Temaet for konferansen vil denne gangen være "Ibsen og makt", da alle Ibsens stykker kan se ut til å dreie seg om makt eller maktrelasjoner.
Ibsen blir ofte lest som en kritiker av maktstrukturer i forbindelse med kjønn, klasse, økonomi eller politikk. Likevel er ikke makt i Ibsens tekster alltid noe negativt eller noe man bør kjempe mot. Sannhetens, kunstens eller individets makt er også typiske "Ibsenske" temaer, slik også empowerment av kvinner og ungdom er det. Makt og maktforhold er også viktige aspekter av resepsjonen og bruken av Ibsen i forskjellige kontekster: I anmeldelser og litteraturhistorie, i teateret, i politisk kamp og sensur, som mykt diplomati og innen nasjonsbygging, utdanning og teater for utvikling, for å nevne noe.

Les mer om Den internasjonale Ibsenkonferansen på nettsidene til Senter for Ibsen-studier