Ibsenuka 2019

Ibsenuka 2019 planlegges gjennomført fra lørdag 16. mars til lørdag 23. mars 2019. Den nasjonale Ibsenprisen deles ut i Skien onsdag 20. mars, på Henrik Ibsens fødselsdag. Detaljer om ukeprogrammet kommer etter hvert.