Fra litteratur til arkitektur

Det unike i satsingen med Ibsenbiblioteket er å la Ibsens litteratur og verker ligge til grunn for utviklingen av prosjektet, både i innhold og bygg. Det er dette som vil gi et nyskapende formidlingssenter for Ibsen. Det aller viktigste grepet vi gjør for å lykkes med dette er å la Ibsens litteratur ta plass i konsept, arkitektur, romlighet, i programmering og utstillinger. Og at bygget vi bygger er godt lagt til rette for å lykkes med dette.  

Utvikle Ibsenbiblioteket fra litteratur til arkitektur. Under Ibsenuka i mars 2019 blir det et eget arrangement med dette tema.