Fra litteratur til arkitektur

Det unike i satsingen med Ibsenbiblioteket er å la Ibsens verker ligge til grunn for utviklingen av prosjektet, både i innhold og bygg.
Skien skal bygge framtidas møteplass for byen, kommunens nye ansikt utad. Det skal være et bygg som er attraktivt å besøke. Innholdet og hvordan bygget legger til rette for unike og spektakulære opplevelser er det som til sammen utgjør attraksjonen. Bygget skal både fornye tenkningen rundt arkitektur og ikonbygg og det å fortolke et kulturikon arkitektonisk. Skien kommune har en ambisjon om at bygget skal inngå i den ibsenske resepsjonshistorien, som et verk det er interessant å oppleve i seg selv.