Politisk behandling

Bystyret vedtok igangsetting av fase 2 arkitektkonkurranse den 15. november 2018. Prosjektet setter nå i gang arbeidet og det vil bli avhold arkitektkonkurranse på begge lokaliseringsalternativene.

 Les bystyresaken her, med alle vedleggene.

Vedtaket i bystyret: 1. Fase 2 av prosessen for etablering av Ibsen biblioteket igangsettes. Formannskapet/ kulturutvalget gis fullmakt i henhold til punkt 8 for videre prosess fram til sak for bystyret om valg av lokalisering. 2. Arkitektkonkurranse gjennomføres for begge lokaliseringsalternativene. 3. Siktemålet med fase 2 er gi beslutningsunderlag for bestemmelse om lokalisering og grunnlag for å kunne søke om ekstern finansiering for øvrig 4. Fase 2 skal gi en god sikkerhet for nivå på bygge kostnader, behov for andre investeringer, grunnforhold og tomtekostnader. Risiko på forskjellige deler av prosjektet skal belyses. 5. Alternative eierformer skal vurderes som en del av det videre arbeidet. 6. Arkitektkonkurransen skal belyse hvilke muligheter som finnes for å velge alternative størrelser på investeringen ut fra bystyrets bevilgningsvedtak og størrelsen på eksterne bidrag og gaver. 7. Prosjektplan og tidsplan for prosjektet revideres ut fra pkt.2. 8. Rådmannen legger fram revidert prosjektplan, budsjett for videre arbeid og grunnlag for arkitektkonkurranse samt sammensetting av jury for formannskapet/ kulturutvalget snarest mulig. 9. Skien kommune forutsetter at avtaler mellom Skien kommune og Meierikvartalet AS om tilgang på tomtegrunn tilpasses en ny prosjektplan uten ekstra kostnader for Skien kommune.