Aktuelt

Prosjektet Ibsenbiblioteket deltok på "Innovative anskaffelser" i Porsgrunn 6. september. Denne dagen inviterte Skien og Porsgrunn kommune leverandører til å komme med innspill på hvordan de kan nå sine ambisjoner og mål i deres felles klima- og miljøplan. Etter å ha fått presentert klimahandlingsprogrammet, alle planlagte nybygg og rehabiliteringsprosjekter i et 5 års perspektiv i de 2 kommunene og erfaringer fra andre offentlige virksomheters bærekraftige bygganskaffelser, "kriblet" nærmest de 50 leverandørene etter å komme i gang med workshop og få mulighet til å diskutere utfordringer og mulighetsrom med kommunene - og ikke minst gi innspill på løsninger.

Det å komme i dialog med leverandører før en anskaffelse har stor verdi for prosjektet. Denne workshopen ga oss nyttige innspill i tidlig fase i planleggingen av Ibsenbiblioteket, som kan bidra til å åpne opp for de innovative løsningene.

https://www.facebook.com/innovativeanskaffelser

https://www.facebook.com/innovativeanskaffelser/photos/pcb.2380156832002098/2380155518668896/?type=3&theater

http://innovativeanskaffelser.no/