Prekvalifisering

38 team søker om prekvalifisering til plan- og designkonkurranse for Ibsenbiblioteket i Kulturkvartalet og Meierikvartalet.

Søknadsfristen for prekvalifisering var 20. juni.

Vi har nå fått åpnet søknadene som har kommet inn. I alt 38 søkerteam fordeler seg slik:

  • 26 søknader på Kulturkvartalet
  • 28 søknader på Meierikvartalet

Vi har fått inn mange svært gode søkerteam. Søkerteamene fordeler seg blant annet fra Norge, Danmark, Finland, Sverige, Spania, England, Nederland og Japan. Det er sterke og spennende arkitektkontor, der mange har gode referanser. Arkitektene har tatt oppgaven med å sette sammen de beste lagene for å tegne Ibsenbiblioteket i Skien. Vi er heldige som kan få velge ut fra dette utvalget. Vi har klart å mobilisere og flere av søkerteamene er sammensatt av flere kontorer fra ulike land, så vi har sterke lag. Noen av søkerteamene har valgt lokalisering (enten Kulturkvartalet eller Meierikvartalet) og flere har søkt på begge lokaliseringene.

Utvalgsgruppa gleder seg stort til å begynne å lese, og de kommer til å få en krevende jobb med å velge!

Utvalgsgruppa består av:

Christopher Adams, Div.A arkitekter as- utnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Henriette Stoltz, biblioteksjef Skien kommune
Håvard Nymoen Johansen, byutvikling Skien kommune
Anette Storli Andersen, spesialrådgiver kultur (Ibsen) Skien kommune
Gunn Marit Christenson, prosjektleder Skien kommune
Stine Meum Kruse, eiendom Skien kommune