Framdrift

Skien er en av Norges eldste byer og har siden middelalderen vært en livlig og viktig møteplass. Skien skulde du ha' set noget mere av, har Ibsen sagt en gang. Nå er tida inne.

Med prosjektet Ibsenbiblioteket skal Skien skape en møteplass for framtida. Det skal bli en formidlingsarena som også huser nytt bibliotek, innbyggerservice, turistinformasjon og et nasjonalt besøkssenter for Henrik Ibsen. Vi er på vei til å utvikle et bibliotek som er nyskapende og grensesprengende både i arkitektur og innhold.

Ibsenbiblioteket ble vedtatt som et treårig hovedprosjekt i desember 2016, for årene 2017 – 2020. Det ble gjennomført et forprosjekt 2014 og 2015.

Du kan se en visualisering av framdriftsplanen her.