Kulturpris

Generelt
Beskrivelse

Kommunens kulturpris kan tildeles for kunstneriske eller idrettslige prestasjoner, eller for lang og framstående innsats i det frivillige organisasjonslivet. Også personer som ikke er bosatt i Skien kan tildeles prisen dersom deres virke har hatt stor betydning for Skien og kulturlivet i byen.

Prisen er på 30 000 kroner med tilhørende æresdiplom. Prisen deles ut hvert år dersom juryen finner kvalifisert kandidat.

Tidligere års vinnere.

Forslag sendes Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien/ skien.postmottak@skien.kommune.no

Forslagsfrist 1. september.

Kontaktperson: Caroline WahlstrømKriterier

Alle innbyggere i Skien har forslagsrett. Også utenbys kan fremme forslag. Oppfordring til å framsette forslag til prisvinner kunngjøres ved annonse i lokalpressen. Forslaget skal være skriftlig og begrunnet.

Ansvarlig fagenhet

Kulturkontoret
Henrik Ibsensgate 2, Skien
Telefon: 35 58 10 00

Postboks 158, 3701 Skien

 Andre opplysninger
Sist oppdatert
03.10.2016