Mytene om demens

Det er kanskje en selvfølge, men lett å glemme: Personer med demens er ingen homogen gruppe. De har sine egne vaner og ferdigheter som alle andre.

Det mener Leonila Juvland, sykepleier med masterutdanning i klinisk helsearbeid og Vigdis Aaltvedt, sykepleier p.t PhD-kandidat i personorientert helsearbeid ved USN, begge tilknyttet Klyvetunet i Skien, der de er medlemmer i demensteamet.

Et nytt sykehjem, og spesielt plasseringen av det, har skapt et stort engasjement siste tiden. Bekymringene er ofte knyttet til tilretteleggingen av utendørsaktiviteter, som nå: uteomhusmiljøet i det planlagte nye sykehjemmet i Kverndalen.

 

De fleste har demens

Om lag 80% av sykehjemsbeboere har en kognitiv svikt eller demenssykdom, og da føler mange det tryggere om omgivelsene er landlige og ikke midt i en by.

-Personer med demens har sine individuelle vaner, interesser, ferdigheter som alle andre. Hvilke aktiviteter som gir glede og meningsfulle dager defineres av den enkelte. Noen er «observatører» og har stor glede av kun å iaktta litt på avstand det som skjer, mens andre er «deltagere» og ønsker å være med der det skjer. Personer med demenssykdom søker, som alle andre, trygge omgivelser og holder seg aller helst i nærheten av det stedet de bor, med gjenkjennelige ting og kjent personale, sier Vigdis Aaltvedt, som mener at det ikke er farligere å være dement i sentrum enn ute på landet

 

Med GPS

-Noen få har et ønske om å bevege seg lenger av gårde, og for disse er det nødvendig å gjøre individuelle vurderinger og tiltak for å ivareta sikkerheten. Dette har vi etter hvert fått god kompetanse på i Skien kommune gjennom deltagelse i ulike velferdsteknologiprosjekter; blant annet gjennom «Trygge Spor», et nasjonalt prosjekt i regi av Sintef, sier Leonila Juvland

På Klyve er det helt vanlig å bruke GPS når brukerne er ute på egen hånd. Det en gir frihet, avlastning og trygghet både for bruker og ansatt.

Teknologi er og med på å lette overgangen mellom å bo hjemme og på institusjon.

 

Differensiert tilbud

- Et nytt sykehjem beliggende i sentrum, mener vi vil kunne være et viktig bidrag i å differensiere aktivitetstilbudet til sykehjemsbeboere, også de med demenssykdom. Med en naturlig nærhet til kaféer, bydelshus, kulturhus, butikker osv., vil det bli et rikere tilbud til både «observatørene» og «deltagerne» blant oss, sier Aaltvedt, som synes det er feil å tro at det er mer sannsynlig at en person med demens kaster seg ut i trafikken eller uti vannet, enn andre.

-Både for mye og for lite stimuli kan gi uro hos en person med demens. Uansett er det god kompetanse på demens og faglige vurderinger som må ligge til grunn for hvordan miljøet og aktiviteter tilpasses den enkeltes behov. Kanskje kan også et sykehjem i sentrum bidra til et mer demensvennlig samfunn. Et demensvennlig samfunn er et vennlig samfunn for oss alle, konkluderer de to.