Informasjon om koronaviruset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Siste nytt

7. april - Barnehager og skoler

Det planlegges for at barnehager åpner igjen fra 20. april; skole 1. – 4. trinn og SFO fra 27. april. Skolene vil fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn og ungdomstrinnet.

Det blir utarbeidet smittevernregler og retningslinjer fra sentralt hold. Skien kommune avventer disse.

6. april

6. april - Skolene og barnehagene åpner ikke første uka etter påske

I påvente av nye retningslinjer fra staten for mulig åpning av skole og barnehager rett over påske, har ledelsen i Skien kommune i dag besluttet at kommunen ikke kommer til å vurdere åpning før tidligst uka etter påske, det vil si 20. april.

3. april

3. april - Begrensninger i bruk av kommunale idrettsanlegg

I forbindelse med myndighetenes presiseringene om idrettsaktivitet 31. mars, åpner vi kommunale utendørsanlegg i Skien kommune med begrensninger på bruk. Innendørs anlegg er fortsatt stengt.

Les mer

3. april - Digital dialogløsning for kontakt med NAV om sosiale tjenester

På grunn av pandemien har flere brukere behov for kontakt med NAV om sosiale tjenester. NAV åpner derfor en digital dialogløsning torsdag 2. april. Tjenesten finner brukerne ved å logge seg inn på nav.no.

Nav.no: Kontakt veileder

2. april

2. april - Barnehager og skoler påsken 2020

Ved behov vil barnehager og skoler holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barn til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. Foresatte som har behov for et slikt tilbud bes kontakte egen barnehage eller skole.

27. mars

27. mars Regjeringen har laget en tidslinje som viser de ulike tiltakene som er igangsatt. 

27. mars Ny krisepakke - Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper.

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe Korona-rammede selskaper som brått opplever betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Les mer

26. mars

26. mars Arbeidsplassen.no er NAVs digitale møteplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere. NAV ser en økning i etterspørselen for arbeidskraft fra bransjer som matbutikker, matproduksjon, transport, landbruk og helse. NAV jobber nå med arbeidskraftmobilisering til bransjer med arbeidskraftbehov for å holde samfunnet i gang.

Les mer

24. mars

24. mars Regjeringen viderefører tiltakene mot koronavirus for å begrense smitte. Les mer på Regjeringens sider.

19. mars

19. mars Stortinget har vedtatt at arbeidsgiveravgiften blir senket med 4 prosentpoeng i to måneder.

19. mars Skien kommune har åpnet en midlertidig legevakt for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole. Dette er for å unngå å få smitte inn på fastlegekontor og ordinær legevakt.

17. mars

17. mars. Skien kommune starter registrering av innbyggere som trenger hjelp og de som ønsker å være frivillige. Les mer

16. mars

16. mars  NAV Skien går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Her kan du lese noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

16. mars Veldig mange av kommunens læringsplattformer bruker Microsofts tjenester, og disse er naturlig nok ikke skalert for den massive bruken som vi vil oppleve i tiden som kommer. Med bakgrunn i dette må man forvente at mange av de digitale plattformene vil kunne komme til å jobbe tregt nå. Dette vil forståelig nok kunne skape noe frustrasjon. Vi ber om forståelse og tålmodighet. 

14. mars 

14. mars. Sykehuset Telemark melder i en pressemelding at det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen. Les mer

14. mars. Helsedirektoratet ber nå alle foreldre å være ekstra obs på beskjedene som gis til barn og unge, som nå får egne kjøreregler; å ikke være sammen med fler enn to-tre er ett av dem. Husk at selv om barn ikke blir lett syke, kan de lett bære smitte til sårbare mennesker, som eldre og kronikere.

14. mars. Skatteetaten melder at fristen for å betale første termin av forskuddsskatten 15. mars er flyttet til 1. mai.

14. mars.  Nærings- og fiskeridepartementet anser at verdikjedene for drivstoff- og matvareforsyning er samfunnskritiske. Disse verdikjedene omfattes dermed av helsedirektoratets vedtak om at personer med samfunnskritiske funksjoner kan gis et tilbud om skole- og barnehageplass for barna sine mens de er stengt for allmennheten. 

14. mars. I fravær av fastleger i helgen har legevakten i Skien bemannet opp for å ta i mot pasienter som har symptomer på koronaviruset. Det er viktig å legge til at fastlegen fremdeles er rette første kontaktperson i ukedagene.

14. mars. En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Sykehuset melder at alle som har vært i nærheten av den ansatte vil bli varslet.

13. mars

13. mars - Sms fra Ordfører

Denne meldingen er sendt på sms til alle innbyggere i Skien kommune.

Kjære innbygger i Skien

Regjeringen innførte torsdag  12. mars strenge restriksjoner og råd til befolkningen for å bremse koronasmitten, se https://www.fhi.no/. Det er viktig at alle bidrar til å bremse spredningen ved å vaske hender, unngå håndhilsing, ikke hoste ut i lufta, holde avstand til andre. Hvis du har symptomer og vet du har hatt kontakt med en koronasmittet, ringer du fastlegen din, eventuelt legevakten. Her finner du mer informasjon fra Skien kommune https://www.skien.kommune.no/korona/

Takk for at du bidrar! Hilsen Trond Ballestad, ordfører

13. mars, kl 15.45 - Nyttige nettsider

Informasjon endrer seg raskt og vi oppfordrer til å følge med på nettsider som: 

13. mars, kl 12.30 - Økonomiske tiltak

Regjeringen la frem tre typer midlertidige økonomiske tiltak:
1. Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser.
2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet og for næringslivet for øvrig.
3. Brede tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien hvis det blir nødvendig.

Se tiltakene 

Smitte og karantene

Du finner oppdatert informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet. Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du kontakte Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.  

Etter avtale med Folkehelseinstituttet har NAFO oversatt plakater om vaner som forebygger smitte til flere språk: Vaner som forebygger smitte på flere språk

Det er viktig at folk som tror de kan være smittet, ikke møter direkte opp hverken hos legen eller legevakten. Bli hjemme, og ta kontakt på telefon dersom du har behov for undersøkelse.

FHI.no (flytskjema): Hva gjør du hvis du tror du har luftveissymptomer?

Dersom du tror du kan være smittet, ring fastlegen din på dagtid eller legevakt på 116 117 på kveld/helg.

Er du i isolasjon eller karantene - dette kan du gjøre (og ikke)

 

Isolasjon

Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt. Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

FHI.no: Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus

Hjemmekarantene - friske nærkontakter

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. 

Dette gjelder for de med hjemmekarantene: 

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

FHI.no: Råd til personer som er i hjemmekarantene 

Hustandsmedlemmer til frisk nærkontakt

Husstandsmedlemmer kan leve som normalt, og gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer.

Videoer om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (Folkehelseinstituttets youtube-kanal)

Helse og omsorg

Endringer i helsetjenestene

Helsetjenestene i kommunen er i en krevende situasjon. Krav til prioritering er strenge og vi må forberede oss på høyt personellfravær over tid. Vi gjør tiltak for å kvalitetssikre et forsvarlig tilbud til brukere av våre tjenester, beskytte sårbare pasientgrupper og beskytte ansatte som jobber med mennesker som kan være smittet. Konsekvensen er at enkelte brukere av helsetjenester vil oppleve å få et midlertidig endret eller redusert tilbud. Alle mottakere av disse tjenestene vil bli varslet om dette.

Stengt eller betydelig endret tilbud

Legevakt

Skien kommune har åpnet en midlertidig legevakt for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole. Dette er for å unngå å få smitte inn på fastlegekontor og ordinær legevakt.

Legevakten er bemannet med øremerkede fastleger og helsesykepleiere. De tar imot pasienter som er henvist videre fra fastleger eller legevakt.

Det er viktig å påpeke at hvis du har luftveissymptomer skal du ringe fastlegen din først. Legen bestiller testing for deg. Ikke alle slipper til, derfor må fastlegen vurdere tilfellet ditt først.

Koronaberedskapssenterets prøvetaking er flyttet til den midlertidige legevakten. Helsesykepleiere tar prøver i et drivein telt. Koronaberedskapssenteret for smittesporing er på Responssenteret på brannstasjonen. Ansatte der arbeider med smittesporing og intervju av alle som vurderes for prøvetaking.

Sykebesøk

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet skal man ikke dra på sykebesøk i nåværende periode.

Dette skyldes at sårbare pasienter og brukere vil ha økt risiko for alvorlig sykdomsforløp om de blir utsatt for smitte. Det gjøres imidlertid noen enkelte unntak i spesielle tilfeller, men kun i samråd med helseinsititusjonen.

Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider

Psykisk helse og livsmestring 

For å forebygge smitte av koronaviruset, endres ordinære tjenester i psykisk helse og livsmestring inntil videre. Det vil si at vi ikke setter opp møter, individuelle samtaler, eller kurs frem til smittesituasjonen er mer avklart. Inngangsdøren i Kverndalsgate 10 er stengt, og vi tar ikke imot henvendelser på døren. Hermans Hus og Moflatakjelleren er heller ikke åpent.

Vi ønsker å være tilgjengelige for våre brukere og våre samarbeidspartnere. Du kan fortsatt kontakte oss som jobber ved enheten via våre ordinære telefonnumre og mailadresse. Sentralbordet er tilgjengelig på telefon 46 94 00 65, og du kan også sende mail på psykiskhelse@skien.kommune.no. Det er viktig at du ikke legger til personsensitive opplysninger i mailen.

Forebyggende team tar imot henvendelser om lavterskel hjelp for milde til moderate psykiske helseplager i telefontid mandager mellom 12 og 14 og onsdager mellom 12 og 14. Du kan henvende deg og få snakke direkte med en behandler i dette tidsrommet på telefon 47 67 72 90. Grunnet situasjonen, er det dessverre venteliste for dette tilbudet.

Hjelp til selvhjelp 

I tider som dette, har vi økt fokus på veiledning og hjelp til selvhjelp. Vi tilbyr generelle råd og veiledning over telefon ved behov, og oppfordrer deg til å benytte noen av de gode ressursene som er tilgjengelig på nettet og ute i samfunnet. Vi kan tilby tilgang til og veiledning i internettprogrammet Assistert Selvhjelp: www.assistert.no. Ta kontakt med Forebyggende Team for å komme i gang på tlf. 47 67 72 90.

Om du trenger noen å snakke med akkurat nå, ring gjerne Mental helses hjelpetelefon på 116 123 eller Kirkens SOS på 22 40 00 40.

Ved akutte behov, der du er bekymret for ditt eget eller andres liv og helse, ta kontakt med aktuell fastlege eller legevakt på 116 117.

Norsk forening for kognitiv terapi (kognitiv.no) har mye har mye god informasjon og materiell om psykiske helseplager. Se særlig siden veiledet selvhjelp: Veiledet selvhjelp

Vaksinasjonskontoret

I forbindelse med beredskap og omdisponering av personell stenges Vaksinasjonskontoret på ubestemt tid. 

Tjenestekontoret

Publikumsmottaket er stengt inntil videre. Man kan henvende seg til tlf: 35581870 eller e-post tjenestekontoret@skien.kommune.no

Tjenestekontoret vil framover prioritere innbyggere som har behov for nødvendig helsehjelp. Andre søknader vil derfor ikke prioriteres.

Dagavdeling for eldre

Somatisk dagavdeling på Lyngbakken bo og behandlingsenter stenger inntil videre. Brukerne ivaretas av hjemmetjenesten og ansatte på dagavdelingen, der det er behov for helsehjelp i hjemmet.

Oppsøkende hjemmebesøk 

Oppsøkende hjemmebesøk utsetter sine hjemmebesøk inntil videre.

Ergo- og fysioterapi 

Ergo- og fysioterapitjenesten har hovedsakelig stengt ned sine tjenester, og utfører kun behandlinger/oppfølginger som er vurdert å være «helt nødvendig helsehjelp» hvor pasient/bruker er vurdert å være i kritisk behov for behandling/oppfølging. Dette med bakgrunn i vedtak fra Helsedirektoratet, datert 15.mars, om stenging av ergo- og fysioterapivirksomhet og unntakskriterier i vedtaket, samt notat fra Helsedirektoratet, datert 25.mars, «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien».

Det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle om behandling/oppfølging i hjemmet av fysioterapeut og/eller ergoterapeut er forenelig med de strenge vedtakene og føringer helsemyndighetene har lagt til grunn.

Henvendelse om behov for ergo- og fysioterapitjenester kan sendes til Tjenestekontoret. Ergo- og fysioterapitjenesten, vurderer om henvendelsene som kommer inn går under unntakskriteriene.

Det er mulig å kontakte fysikalske institutter som har driftsavtale med kommunen, de samme unntakskriterier gjelder også her.

Generelt er det slik at Ergo- og fysioterapitjenesten kun utfører behandlinger/oppfølging hvor det er vurdert å være helt nødvendig/kritisk behov, og dette er vurdert opp mot smitterisikoen ved å motta/gi behandling/oppfølging.

Dagtilbudene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Dagtilbudene ved Mats og Marensro har stengt sitt tilbud, i første omgang frem til 14. april. Videre stenging etter dette vurderes fortløpende i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. 

Avlastning døgntilbud flyttes fra Melum til Klyvetunet fra 24.03.20 

Avlastning døgntilbud vil flyttes midlertidig fra Melum bo og behandlingsenter til Klyvetunet, for å frigjøre kapasitet når sykehuset skriver ut flere pasienter til kommunen.

Avlastningstilbudet vil reduseres noe, men vi vil tilby helt nødvendig rullerende avlastningsopphold for å avlaste pårørende.

Informasjon fra Hjemmetjenesten

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien vil konsentrere sine ressurser om å gi tjenester til risikoutsatte brukere og nødvendig helsehjelp. Det betyr at hjemmetjenesten vil redusere antall besøk og bistand til brukerne utfra en faglig vurdering av behovet.

Alle kan hjelpe til.

Det er viktig at hjemmesykepleien har tilgang på flytende såpe og tørkerull i hjemmet for å redusere smittefare.
Hjemmesykepleien følger de til enhver til gjeldene råd fra Folkehelseinstituttet.

Praktisk bistand 

Hjemmehjelpen vil øke bistanden hos risikoutsatte brukere som er i behov av mer renhold for å kunne bo hjemme og ikke bli lagt inn på sykehus. Hjemmehjelpstilbudet til andre brukere vil reduseres både i omfang og standard utfra en vurdering av behovet.

Ambulante team

Alle ambulante team (ambulerende hverdagsrehabteam, demensteam, kreftteam) reduserer sin aktivitet og oppdrag og vil prioritere helsehjelp, og risikoutsatte brukere.

Dagavdeling for demente på Klyvetunet 

Dagavdelinger for demente på Klyvetunet vil redusere sitt tilbud noe, men ha kapasitet for de brukerne som må ha et slikt tilbud. Brukerne som er hjemme vil ivaretas av hjemmetjenesten og ansatte på dagavdelingene, der det er behov for helsehjelp i hjemmet.

Informasjon fra Kommunale bo- og dagaktivitetstilbud 

Boligene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Besøkende til boligene bes om å ta hensyn og vurdere egen helse ved besøk og avstå besøk hvis man har vært på reise i utsatte områder og/eller har luftveissymptomer.

Når det gjelder de mest sårbare beboere er det iverksatt både besøksforbud og besøksrestriksjoner for å skjerme beboere så langt som mulig for smitte.

Videre vil det i perioder også over tid bli et redusert tilbud, men vi gjør det vi kan for å opprettholde tilbudet eller finne gode erstatninger.

Ambulante tjenester

Ambulante tjenester gis til mange som bor i egen leilighet men som trenger noe bistand til å mestre egen hverdag. Tilbudet opprettholdes, men det vurderes fortløpende om tilbudet reduseres der man må prioritere nødvendig helsehjelp, og risikoutsatte brukere.

Avlastning for barn 

Tilbudet er per i da sterkt begrenset, men det vurderes fortløpende hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi nødvendig avlastning til pårørende som har store omsorgsoppgaver.

Informasjon fra Heldøgnsomsorg - Sykehjem 

Informasjon om besøksstans og endret tilbud

Heldøgnsomsorg har iverksatt midlertidig besøksstans for pårørende og frivillige på alle heldøgns institusjoner. 

Det gjelder for:

 • Bakkane bo og behandlingsenter
 • Gjerpen sykehjem og bokollektiv
 • Gulset sykehjem og bokollektiv
 • Haugåsen Bokollektiv
 • Lyngbakken bo og behandlingssenter
 • Melum bo og servicesenter

Det er unntak for besøk til døende/terminale beboere. Besøk gjøres etter avtale. 

Helsedirektoratet har vedtatt stenging av virksomheter i offentlig regi, herunder aktivitører, frisører og fotterapeuter på heldøgns institusjoner. Dette medfører redusert tilbud for våre beboere.

Informasjon fra Skien Helsehus

Informasjon om besøksstans

På Skien Helsehus er det iverksatt besøksforbud. Dette er for å beskytte våre sårbare pasienter og for ikke å bringe smitte inn i institusjonen.

Det gjøres unntak for nære pårørende til pasienter som er svært alvorlig syke eller døende. Da gjøres det en avtale hvor smitterutiner må følges ved besøk.

Informasjon fra MMO-Senter RUS

Feltpleien m/ LAR og oppsøkende team

Prioritert gruppe og det er høynet beredskap. Det holdes åpent kun for akutte og presserende tilstander, samt utdeling av rent brukerutstyr. Utlevering av ernæringsdrikker og matposer ved behov for de mest trengende, også oppsøkende virksomhet med monitorering av helsetilstand.

Utdeling av LAR medikasjon fortsetter som ordinært med enkelte endringer. Kun en bruker inne av gangen, medikasjon gis i luke i ekspedisjonen. Seksjon for Rus og Psykiatri (SRP) ved STHF vurderer medikamentbytter og endrede utleveringsordninger. Tett samarbeid med Skien Diakonale senter og SRP i forhold til spesielt utsatte brukere.

RUS team

Kun inntak av brukere med presserende behov og behov for akutt avgiftning, § 10.2 Tvang og § 10.3 Tvang gravide. Ingen timeavtaler i våre lokaliteter. Oppfølging hovedsakelig per telefon, unntak gjøres etter individuell vurdering.

MO team

Kun inntak av brukere med presserende behov. Ingen timeavtaler i våre lokaliteter. Oppfølging hovedsakelig per telefon, unntak gjøres etter individuell vurdering.

Aktivitetsgruppene

Aktivitetsgruppene er stengt ned. Oppfølging hovedsakelig per telefon, unntak gjøres etter individuell vurdering.

Yoga

Alle Yoga gruppeaktiviteter foregår online på egen Facebook gruppe, samt individuell oppfølging på telefon.

Gatelagsprosjektet

Gatelaget stengt ned treninger og kamper inn til videre og følger «Breddefortballen i Telemark» sine anbefalinger og den informasjon som kommer der.

UNG pluss

Det prioriteres urinprøver for ungdom med ruskontrakt eller under ungdomsoppfølging. Nye avtaler vil bli gjort løpende. Det er avklart med Politiet og Konfliktrådet for å sikre at redusert kapasitet ikke medfører brudd i påtaleunnlatelser. Oppfølging på telefon ellers andre tjenester til gruppen vil være noe redusert.

UNG prosjektet

Gruppeaktivitetene er stengt ned. Individuell oppfølging og veiledning hovedsakelig på telefon, unntak gjøres etter individuell vurdering.

OPP & jobb

Opp-delen er stengt ned for gruppa, daglig oppfølging og avtaler om urinprøver på telefon. Oppfølging i Jobb-delen går foreløpig som ordinært.

Miljøpatruljen

Er i delvis drift for enkeltbrukere, men arbeid kun etter avtale med arbeidsleder. Ellers individuell oppfølging og veiledning på telefon for de som har behov for dette.

Rusfritt Hus og Strømdalskåsa ettervernsbolig

Daglig aktivitet for brukere går som planlagt. All gruppeaktivitet, kveld og helgeaktiviteter utenfor de som er i husstanden er innstilt.

Mestringsgrupper

Etterverngruppene Askepotter og Askeladder er innstilt

Matutdeling

Gjennomgang hver morgen, for å identifisere sårbare grupper som det kjøres ut mat til, så lange det er kapasitet til dette.

Skien Diakonale senter
 • Dagsenteret er stengt inntil videre.
 • Hybelhuset er stengt for besøkende utenfra.
 • Natthjemmet er åpent som normalt.

Information in English - informasjon på andre språk

In Skien kommune we follow the national rules:

 • Schools, kindergardens, and every public arrangement and institutions like libraries, Skien Fritidspark, Ibsenhuset - except for health care - are closed until further notice.
 • Schools and kindergardens give access for children with parents with key health care professions.
 • Get specific information by calling our service centre, phone 35 58 10 00.
 • Are you sick? Call your local doctor and follow the isolation and hygiene rules from Folkehelseinstituttet
National websites who can give you the information you need in other languages
Get facts and advice about the Coronavirus disease - digital platform 

On this digital platform (yrkesnorsk.no) you will find links to information on various languages from the Norwegian Institute of Public Health. There are also links to videos with information about the virus on different languages. You can read about facts and get good advice on how to avoid being infected.

Advice for parents

Bufdir.no: Advice for parents during the Covid-19 coronavirus pandemic 

Guidelines to prevent infection in playgrounds

Limited numbers can use municipal playgrounds and play areas in schools and kindergartens at the same time.

The government came on March 27 with stringent recommendations to keep away from each other to avoid infection. We have therefore hung up posters on municipal playgrounds, play areas in schools and kindergartens in Skien with these guidelines:

A maximum of 5 people, with a minimum distance of 2 meters, can stay on the appliances / area at a time. The guidelines apply for the time being. If they are not complied with, we must close the playground, play area at school or kindergarten.

Note: The guidelines apply to the play area of ​​the school / kindergarten outside the school and kindergarten opening hours.

 

Do you need to talk with another person in your own language about the corona epidemic? 

Call 35 58 10 00 at weekdays and we will arrange someone to call you. Monday, Wednesday and Friday between 12.00 -14.00 p.m.

Norsk

Trenger du å snakke med noen om korona på ditt eget morsmål? (kurdisk, farsi, polsk, somali eller arabisk) ? Ring 35 58 10 00 på ukedagene og vi får noen til å ringe deg. Mandag, onsdag og fredag mellom 12.00 og 14.00. 

Kurdisk (kurmanji)

Te pêdvî li ser Korona şitexlî pê re yekî, telefonî 35 58 10 00 bîke. Em di karein bigihîjin kesek ku bi te re telefon bike ji roja ( duşem, çarşembê, eynî).

Kurdisk (Sorani)

ئه گه رپيويستيت پييه قسه له گه ل يه كيكدا بكه يت ده رباره ى نه خوشى كورونا

ده توانيت په يوه ندى به م ژماره ته له فو نه وه بكه يت

٣٥٥٨١٠٠٠ وه ئيمه ش كه سا نيكت بو دابين ده كه ين كه زانياريت بداتى به ته له فون روژانى دووشه ممان چوارشه ممان وه هه ينى

Polsk

Potrzebujesz z kims porozmawiac o koronawirusie po polsku? Zadzwon pod 35 58 10 00, a my znajdziemy kogos, kto do ciebie oddzwoni. W poniedzialki, srody i piatki. 

Somali

Ma u baahantahay in aad cid kala hadasho cudurka korona? Garaac tilifoonkan 35581000 waxa aanu kuu helaynaa qof kugula   hadla af soomaali maalmaha Isniinta, arbacada iyo jimcaha.

Tigrinja

ብዛዕባ ክሮና ክትዛረብ/ክትዛረቢ’ዶ ትደሊ/ትደልዪ ምስ ገለ ኣካል (ኩርዲ፡ ፋርስ፡ ፖለን፡ ሶማል፡ ዓረብ ከምኡ’ውን ትግርኛ) ደውል/ደውሊ በዚ ቁጽሪ 355810000፣ ዝድውለልካ/ዝድውለልኪ ኣካል ድማ ኣለና። ትድውለለን/ትድውልለን መዓልታት ድማ እዘን ዝስዕባ እየን፣ ሰኑይ፡ ረቡዕ ከምኡ ድማ ዓርቢ።

Farsi/dari

آیا علاقه مند هستید در مورد بیماری کرونا با کسی صحبت کنید؟ (کردی، فارسی/ دری، لهستانی، سومالی، عربی).

).

با این شماره تلفن تماس بگیرید: 35581000

تا همکاران چندزبانه ما با شما تماس بگیرند. دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ها.

 

Arabisk

مرحباً

هل تحتاج مساعده للتحدث عن فيروس

كرونا باللغة ألعربيه يمكنك الاتصال في هذا

الرقم٣٥٥٨١٠٠٠/ 35581000 في يوم

الاثنين الأربعاء والجمعة من الساعة ١٢ -١٤

تحياتي

Skoler og barnehager

Følgende tiltak er iverksatt for skoler og barnehager: 

 • Barnehager holdes stengt fra 13. mars til 20. april.  
 • Skole 1.-4. trinn og SFO holdes stengt fra 13. mars til 27. april.
 • Skole 5.-7. trinn og ungdomsskole holdes stengt inntil ny beskjed blir gitt. 
 • Barn holdes i denne perioden hjemme fra skole og barnehage.
 • Det vil bli et tilbud for at samfunnskritisk personell med små barn, sikres nødvendig barnepass.

Spørsmål og svar

Hvorfor iverksetter Skien kommune et slikt tiltak?

Vi er i en spesiell situasjon, og tiltaket iverksettes for å forebygge og forhindre ytterligere spredning i samfunnet. Vi vurderer det som trygt at barna til kritisk personell møter i skole og barnehage.

Hva er samfunnskritisk personell?

Listen over samfunnskritisk personell tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Opprettholdelse av skole- og barnehagetilbud til visse grupper 

Skien kommune bruker de retningslinjene som er bestemt av sentrale myndigheter ift opprettholdelse av drift i samfunnskritiske funksjoner. De som er barn av enslige forsørgere som er i oppsatte yrkesgrupper, får tilbud. Likeså der begge foreldrene er i kategorien. Styrere i barnehagene og rektorer tar kontakt med kommunalsjef for Oppvekst hvis det er behov for å drøfte skjønnsvurderinger eller unntak fra regelen.

Tilsynstilbudet gjelder for 1.-7. trinn innenfor åpningstidene til SFO og skole.

Er personell i barnehage eller skole i karantene?

Det er kun personell som spesifikt har fått beskjed om at de er i karantene, som er i karantene. Disse oppfordres til å følge de retningslinjene de har fått. 

Øvrige personell følger de retningslinjer leder på enheten formidler. 

Er barna i karantene? 

Det er kun barn som spesifikt har fått beskjed om at de er i karantene, som er i karantene. Disse oppfordres til å følge de retningslinjene de har fått. 

Øvrige barn holdes hjemme fra skole og barnehage og skal være forsiktig med sosial omgang.  Barn kan leke ute i gata, og det er greit å besøke hverandre. 

Undervisningstilbud

Det arbeides med et undervisningstilbud. Nærmere informasjon rundt dette vil komme. 

Registrering av elevfravær

Foreldre med elever som er syke og ikke kan gjøre skolearbeid hjemme, melder fra om dette slik de gjør når elevene ikke møter på skolen. Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær. Dette gjelder både for grunnskole og videregående skole.

Les mer om sykdom og fraværsreglementet på Udirs hjemmesider

Foreldrebetaling i barnehager, SFO og Kulturskole

Barnehage, SFO og kulturskole holder stengt fra 13. mars til 20. april. Ingen skal betale for disse tilbudene så lenge de er stengt på grunn av koronasituasjonen.

De som har tilsyns- eller omsorgsordninger i barnehage og SFO i denne perioden skal ikke betale for dette.

Kommunale barnehager, SFO og Kulturskole

Av praktiske hensyn må alle betale fakturaen for barnehage og SFO for mars, men det blir ikke sendt ut faktura for april. På denne måten får alle en hel betalingsfri måned.

De som har sagt opp plassen i barnehage eller SFO med virkning fra 1. april skal også betale fakturaen for mars, men vil så fort som mulig få tilbakebetalt for 13.-31. mars.

Dersom det blir videre stengt etter påske vil vi ta hensyn til dette ved utsending av fakturaer videre utover våren, slik at ingen skal behøve å betale for tjenester de ikke har fått.

For elever i kulturskolen er det sendt ut egen melding direkte fra kulturskolen om betaling av faktura for våren. 

Ikke-kommunale barnehager og SFO ved friskolene 

Den enkelte barnehage og skole kan ha ulike ordninger for betaling og refusjon i denne perioden, og informerer selv om hvordan de løser dette.

Har du spørsmål som gjelder barnehage og skole?

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta direkte kontakt med sine skoler og barnehager. På grunn av den spesielle situasjonen vi er i er det for tiden stor pågang av henvendelser, og vi ber om forståelse for at man kan måtte påregne noe lengre svartid.

Skolehelsetjenestetilbud i Skien kommune under koronautbrudd

Les om prioriterte oppgaver etter nasjonale retningslinjer på helsedirektoratet.no

De fleste helsesykepleiere i skolehelsetjenesten er omplassert til å jobbe med smittevern i kommunen på ubestemt tid. Det betyr at vi dessverre ikke er tilgjengelige på skolene fremover.

Vi prioriterer vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet når situasjonen med smitte av korona er mer avklart. Det betyr at alle barn på 2. trinn som ikke har fått vaksine, vil bli kontaktet av oss. Det samme gjelder for 2. dose med HPV vaksinen på 7. trinn, samt elever på 10 trinn som av ulike årsaker ikke har fått vaksinen i høst.

Dersom dere ønsker en prat med helsesykepleier, kan dere kontakte:

 • Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Draugedalen mob: 40903748
 • Helsesykepleier Marianne Sund mob: 40916705

Alle dager fra mandag til fredag kl. 09.00 -14.30.

Helsenorge.no: Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Hjelpetelefoner og chattetjenester: Barn og unges psykiske helse - her får du hjelp

Helsestasjonstilbudet i Skien kommune under koronautbrudd

Helsestasjonstjenesten har dessverre et redusert tilbud nå på grunn av koronasituasjonen.
Noen helsesykepleiere på helsestasjon er omplassert til å jobbe med smittevern i kommunen på ubestemt tid.
Helsestasjonslegene har nå stor pågang og vil derfor ikke være like mye tilgjengelige.

Følgende konsultasjoner prioriteres nå på helsestasjon.

 • Følge opp nyfødte – hjemmebesøk unngås og erstattes med konsultasjon på helsestasjon – tolk ved behov
 • Gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet. Konsultasjoner med vaksiner prioriteres og går som avtalt.
 • 6 ukers konsultasjon med lege og helsesykepleier fortsetter som avtalt
 • Opprettholder konsultasjoner i forhold til barn med særskilte behov for oppfølging.

Les mer om prioriterte oppgaver etter nasjonale retningslinjer

Dersom dere ønsker å snakke med helsesykepleier på helsestasjon, kan dere kontakte:

 • Kverndalen helsestasjon, sentralbord: 35581518
 • Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Baugerød Bergan mob: 48304766

Alle dager fra mandag til fredag kl. 08.00 -14.00

Vi ber om at:

 • For å unngå smitte på helsestasjon er det viktig at ingen syke møter på helsestasjon.
 • Ved sykdom eller fare for smitte av Korona i familien ber vi dere avlyse timen på helsestasjon.
 • De som har behov for en time ringer helsestasjon for å gjøre en avtale.
 • Kun en foresatt følger til helsestasjon

Helsenorge.no: Råd om korona til foreldre, barn, unge og gravide

Helsenorge.no: Hjelpetelefoner og chattetjenester

Jordmortilbudet i Skien kommune under koronautbrudd

Jordmortjenesten har nå dessverre et redusert tilbud på grunn av koronavirussituasjonen.

Endringene er gjort for å minimere risiko for smitte. Konsultasjonene vil bli kortere, og kun de kontrollene som er helt nødvendige vil bli utført. Vi støtter oss på råd og anbefalinger fra helsedirektoratet, samt egen jordmorfaglig vurdering.

 • Når du henvender deg til helsestasjonen som ny gravid vil du blir satt opp til time. Jordmor ringer deg i forkant av avtale for å avklare om du skal møte opp eller om konsultasjonen kan gjøres over telefon.
 • Du vil få den informasjonen du trenger, vi får laget journal og henvist deg til ultralyd. Vi lager et helsekort til deg, det er et papir (journal) som skal følge deg i svangerskapet. Det vil vi oppbevare i vårt journalarkiv til vi ved en senere anledning kan gi det til deg.
 • Konsultasjoner på helsestasjonen i svangerskapsuke 24, 28, 32, 36, 38 og 40 går som normalt.
 • Hjemmebesøk etter fødsel og etterkontroll gjennomføres i første omgang som telefonkonsultasjon.
 • Gruppeundervisning om fødselsforberedelse utgår foreløpig.

Nyttige nettsider:

Gravide med luftveissymptomer skal IKKE møte til jordmorkontroll på helsestasjonen, ta kontakt med oss på telefon hvis du er syk. Kontrollen vil da bli gjennomført på et annet sted etter avtale.

Vi ønsker at du kommer alene, ikke ta med partner eller barn (kun unntaksvis, etter avtale).

Vårt mål er som alltid å ivareta mor og barn på en trygg måte gjennom svangerskapet.

Kontakt oss på telefon:

 • Kverndalen helsestasjon: 35 58 15 18
 • Jordmor Beate Bjerke Løchen: 99 22 11 63
 • Jordmor Kristin Os Skjødtsvoll: 47 83 57 21
 • Jordmor Camilla Sundberg: 90 07 29 80
 • Jordmor Kristiane Vaagland Huseby: 47 65 11 59
Hjertetelefon

Det jobbes nå med å opprette Hjertetelefoner på skolene i Skien. Telefonen er ment for de som trenger å snakke med noen, og vil for eksempel bemannes av miljøterapeuter til faste tider. Nærmere informasjon om tilbudet vil sendes ut fra skolene etterhvert som hjertetelefonene etableres. 

Arbeids- og næringsliv

Koronavirus og konsekvenser for næringslivet

Skien kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider.

Næringsenheten jobber derfor intenst med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende. Vi samarbeider også med Vekst i Grenland og våre nabokommuner for å ivareta hele vår region på best mulig måte.

Som mange andre er vi usikre på veien videre. Det kommer stadig nasjonale føringer som vi setter oss inn i. Vi skal gjøre det beste vi kan for å være til hjelp for din bedrift.

Hvis du har spørsmål, ideer eller forslag til hvordan vi i fellesskap skal løse dette ta kontakt på e-post: business@skien.kommune.no

Kontakt gjerne Næringsenheten i Skien kommune ved Ken Lien/næringssjef (476 52 200) og Ståle Tveit/rådgiver næring (957 30 277).

Aktuell informasjon for næringslivet

Nedenfor har vi samlet ulik type informasjon som kan være aktuelt for næringslivet.

Nyttige linker

Nyheter fra regjeringen       

Kompensasjonsordning til kultur, frivillighet og idrett

Korona temaside regjeringen

Korona temaside NHO
Korona temaside LO
Korona temaside Virke
Korona temaside NAV
Arbeidstilsynet: Tiltak i arbeidslivet
Helsedirektoratets råd til varehandelen

Helsedirektoratets stenging av virksomheter

Grenland næringsforening

Regjeringens økonomiske tiltak

Tidslinje som viser Regjeringens og myndighetenes tiltak

Tiltakspakke 3 (3. april) - Kompensasjon til foretak med omsetningsfall

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon.

Regjeringen vil fredag 3. april foreslå følgende i proposisjon til Stortinget:

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

 • Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent
 • Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Det er ventet at denne tjenesten vil være tilgjengelig i slutten av uke 16.

Les mer på regjeringens nettsider 

Midlertidig redusert mva sats for deler av næringslivet (31. mars)

Stortinget vedtok 31. mars å redusere den lave satsen for merverdiavgift (mva) fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020 for bransjer som blant annet reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent. Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med koronaviruset. Det har tidligere vært foreslått å redusere til 8 prosent med tilbakevirkende kraft til 1. januar, men det ligger ikke inne i gjeldende vedtak.

Tilbydere av følgende tjenester berøres av satsendringen:

 • Persontransport og formidling av persontransport (passasjer i bil på ferge, drosjeturer, busstur, etc.)
 • Transport av kjøretøy på fartøy
 • Leie av hotellrom
 • Kinobilletter
 • Museumsbilletter
 • Inngangsbilletter til fornøyelsesparker og opplevelsessentra
 • Adgang til fotballkamper, håndballkamper, og øvrige idrettsarrangementer.

Les mer på skatteetatens nettsider

Tiltakspakke 2 (27. mars) - Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe korona-rammede selskaper som brått opplever betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Slik er regjeringens nye tiltak:

 • Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte.
 • Støtten skal gå til bedrifter med betydelig omsetningsfall.
 • Selskapene får kompensasjon for uungåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.
 • Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.
 • Den enkelte bedrift må selv søke støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen.

Dette er prinsippene bak ordningen:

 • Den skal være effektiv og virke raskt
 • Den skal være målrettet mot bedrifter som har mistet mye omsetning, og dekke uunngåelige utgifter som husleie og forsikring
 • Den skal være midlertidig, i utgangspunktet to måneder
 • Den skal favne bredt, for å unngå at noen faller utenfor, og heller snevres inn senere hvis det trengs
 • Den skal være enkel å bruke og administrere
 • Den må være i samsvar med statsstøtteregelverket
 • Den må kunne etterleves og kontrolleres, slik at ingen bedrifter misbruker ordningen

Ambisjonen er at for de søknadsberettigede, skal pengene kunne være på konto i løpet av tre uker. Detaljene rundt ordningen vil trolig først være klare i slutten av uke 14. 

Les mer på www.regjeringen.no

Tiltak for næringslivet 19 . mars

 • Arbeidsgiveravgiften blir senket med 4 prosentpoeng i to måneder.
 • Det blir etablert en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og den frivillige innsatsen.

Tiltakspakke 1 (13. mars)

Den bestod blant annet i arbeidsgiveres lønnsplikt ved permittering, endringer i skatteregler for bedrifter som går med underskudd. Les mer på regjeringens nettsider.

Regjeringen jobber med ytterligere tiltak for næringslivet. 


Skien kommunes bidrag til næringslivet

Skien kommune har i denne utfordrende tiden fokusert på å målrette sine bidrag mot kommunens næringsliv koordinert med de nasjonale tiltakspakker og føringer. Eksempler på disse bidragene er:

 • Skien kommune har et eget område, «Informasjon om koronaviruset», på nettsidene som oppdateres løpende med nyheter/lenker for nærings- og arbeidsliv.
 • Kommunen har god kapasitet for bygge- og plansaker for å sikre rask saksgang.
 • Kommunen arbeider med å korte ned sin kredittid slik at bedrifter som leverer varer/tjenester til kommunen får raske oppgjør.
 • Kommunen arbeider tett med NAV marked og næringsliv når det gjelder å formidle arbeidskraft til de næringene som trenger det.
 • Kontorbygg AS har anledning til å utsette/redusere husleien i april der det er nødvendig.
 • Kommunen skal utøve fleksibilitet i forhold til sine leietakere.
 • Kommunen samarbeider med blant andre Grenland Næringsforening, Vekst i Grenland IKS, Vestfold og Telemark fylkeskommune og regionens kommuner for å sikre god koordinering og informasjonsflyt.
 • Skien Næringsfond AS har blant flere operative prosjekt bidratt økonomisk til at Skien By, foreningen for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum, har fått utviklet en netthandlingsløsning for butikker i sentrum.
 • Kemneren i Grenland kan ved søknad gi utsettelse på innbetaling av kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt til næringsdrivende og enkeltpersoner.
Gjenåpning av frisører og virksomheter som er stengt grunnet smittevernhensyn

Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne åpne igjen fra 27.april 2020 hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet.

Les om dette på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

Innovasjon Norge justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien

- Våre ansatte ved 19 kontorer i Norge er daglig i kontakt med bedrifter i hele landet, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. - Pandemien har fått umiddelbare konsekvenser – om lag halvparten av dem vi har vært i kontakt med permitterer ansatte, og antall bedrifter i betalingsvansker er mangedoblet. Mange uttrykker også dyp bekymring for langvarige konsekvenser. Derfor gjør vi endringer innenfor vårt handlingsrom, og i tillegg har vi spilt inn en rekke forslag til den krisepakken for oppstarts- og innovasjonsbedrifter Regjeringen har varslet fredag.

Innovasjon Norge kan tilby avdragsutsettelse på sine lån, og har iverksatt flere andre tiltak. De har også rause låne- og tilskuddsrammer for både gründere og etablerte bedrifter.

Les mer:

Innovasjon Norges ekstratiltak

Innovasjon Norges tiltakspakke

NHO holder næringslivet løpende orientert

NHO mottar mange spørsmål fra sine medlemsbedrifter som opplever stor usikkerhet om dagen. Samtidig kommer det løpende nye og endrede føringer fra sentralt hold. NHO oppdaterer sine nettsider med spørsmål og svar for arbeidsgivere om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset.

Les mer:

NHOs råd til bedrifter

NHO Vestfold og Telemark


Ber bedrifter bruke digitale møter under korona-utbruddet

I dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko, og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre. Koronautbruddet fører til at dagens regelverk er til hinder for å sikre at selskapene forvaltes betryggende. Nå endres derfor regelverket midlertidig slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale.

«Norske bedrifter må ta nødvendige beslutninger også mens virusutbruddet pågår. Krisesituasjonen gjør at fysiske møter bør unngås. Vi kommer derfor med midlertidige regler, slik at for eksempel styret ikke må møtes fysisk, men heller kan gjennomføre møter digitalt», sier næringsminister Iselin Nybø.

Du kan lese mer om dette på regjeringens nettside og altinn 

Hvordan bevare en trygg digital hverdag?

Mange opplever nå en ny og kaotisk hverdag med en rekke nye tekniske utfordringer når vi sammen må tilpasse oss for å bekjempe koronaviruset. Her finner du en rekke gode råd og tips for hvordan du bevarer en trygg digital hverdag både akkurat nå og i tiden fremover.

Les mer på nettvett.no

Web - seminar (webinar)

Flere gjennomfører nå ulike typer webinar med dagsaktuelle temaer for næringslivet.

StartOpp Grenland arrangerer webinar om inntekst- og finansieringsmuligheter for kulturbedrifter 15. april kl 10.00-12.00

Grenland Næringsforening arrangerer webinar (https://www.grenlandnf.no/kalender/paaskehilsen-og-webinar-etter-paaske/) om styrearbeid i disse urolige tider 17. april kl 10.30-11.45

Grenland Næringsforening arrangerte 26. mars webinar om kontraktsforhold i krisetider. Se opptak av webinaret

NAV

NAV Skien strammer inn på kontorfunksjonene sine for å hindre smittespredning og vil at publikum bruker nett og telefon når de tar kontakt. Vi skal likevel sørge for at du får den oppfølging og økonomisk hjelp og som er nødvendig for å klare deg gjennom denne krisen. Ingen som har rett på økonomisk stønad, skal miste den og alle som har behov for individuell oppfølging skal få det.

Kontaktinformasjon

Du finner mye nyttig informasjon på www.nav.no. Vi anbefaler at du undersøker om du finner svarene på spørsmålene du har der, før du tar kontakt på annet vis.

På våre nettsider kan du også kontakte oss direkte på «Ditt NAV» og veileder vil svare deg. Det samme gjelder om du ringer vårt kontaktsenter på 5555 3333 for personbruker og 5555 3336 for arbeidsgiver og legger igjen beskjed til oss på lokalkontoret.

Vi ønsker fortrinnsvis å gjennomføre samtaler og møter via telefon eller video og har opprettet vakttelefoner som går direkte til NAV Skien. Disse er betjent mandag til fredag klokken 09.00-14.30.

 • Er du i behov for akutt bistand eller trenger individuell veiledning for å sikre økonomiske rettigheter, kan du ringe vår vakttelefon 40638067.
 • Er du arbeidsgiver og har behov for kontakt med en veileder hos oss i forbindelse med permittering eller annet, kan du ringe vår vakttelefon 40638131.
 • Trenger du bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger kan du ringe vår vakttelefon 40638116.
Arbeidsplassen.no er NAVs digitale møtested for arbeidssøkere og arbeidsgivere

Mens mange næringer nå er bekymret både for kortsiktige og langsiktige virkninger av Koronasituasjonen, ser NAV også en økning i etterspørselen for arbeidskraft fra bransjer som matbutikker, matproduksjon, transport, landbruk og helse. NAV jobber nå med arbeidskraftmobilisering til bransjer med arbeidskraftbehov for å holde samfunnet i gang. Flere av disse bransjene er samfunnskritiske, og beredskapssituasjonen kan bli langvarig. For at vi skal klare dette er det viktig at alle med etterspurt eller kritisk kompetanse, gjør seg synlig for arbeidsgivere og at arbeidsgivere synligjør sitt behov.

Les mer om dette på arbeidsplassen.no eller kontakt med Katrine Hestenes ved NAV Skien på epost: katrine.hestenes@nav.no.

Informasjon og råd til ansatte som permitteres 

Har du fått varsel om permittering finner du oppdatert informasjon på nav.no.

Husk at arbeidsgiveren din må gi deg nødvendig dokumentasjon, slik at NAV raskt kan behandle søknaden din om dagpenger.

Dette må du ha med i søknaden 

 • Permitteringsvarsel. Permitteringsvarselet må inneholde følgende: dato, varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.
 • Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon 
 • Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold: Ola Nordmann har vært ansatt hos [Bedriften] som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

For å kunne søke om dagpenger må du være registrert som arbeidssøker.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

1. Gå til nav.no
2. Klikk på «Hva er din situasjon»
3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
4. Velg din situasjon
5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner du fremgangsmåte steg for steg.
7. Registrer CV på arbeidsplassen.no

Veiledningsvideo: CV og jobbprofil 
Informasjonsvideo om hvordan du registrerer deg som arbeidssøker og hvordan du søker om dagpenger 

Dersom du utover dette trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger, kan du ringe NAV Skien sin vakttelefon for dagpenger 406 38 116. Vakttelefonen er betjent mandag - fredag mellom 09.00 – 14.30.

Informasjon til arbeidsgivere om permitteringer/oppsigelser 

De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her er noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Nedenfor er noen viktige lenker
Forsiden – nav.no
Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere
Arbeidsgiver – hva gjelder i min situasjon?

Her kan du lese noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Hvem gjør hva? 

Arbeidsgiver:

 • Virksomheter som er bundet av tariffavtale, har drøftelsesplikt med de tillitsvalgte ved permittering og skal avholde et møte med de tillitsvalgte for å avklare situasjonen. Det skal føres protokoll fra dette møtet. Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale har ingen drøftelsesplikt. Det anbefales likevel å avholde et tilsvarende møte, eventuelt allmøte, og at det skrives referat.
 • Gi permitteringsvarsel til alle som skal permitteres. Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.
 • Det må begrunnes i permitteringsvarselet hvorfor de mener at dette gjelder ekstraordinære omstendigheter.
 • Det bør også fremkomme at det er enighet om dette med de ansatte i protokoll hvis det er gjort drøftinger med tillitsvalgtapparatet.
 • Hvis 10 eller flere arbeidstakere blir berørt skal det sendes melding til NAV (skjema NAV 76-08.03): Melding til NAV om masseoppsigelser mv

Arbeidsgiver må sende permitteringsvarsel til de ansatte som blir permittert. Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. 

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 
 • Den permitteres stillingsstørrelse 
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   NAV vil fortløpende oppdatere denne informasjonen i vårt informasjonsmateriell.

Bedrifter i Skien som trenger råd og veiledning utover dette, kan kontakte NAV Skiens vakttelefon for arbeidsgivere 406 38 131. Vakttelefonen er betjent mandag – fredag mellom 09.00 - 14.30.

Du kan også henvende deg til en av våre markedskontakter:

 • Katrine Hestenes, tlf 906 62 047, katrine.hestenes@nav.no
 • Anita Nøstdahl, tlf 402 46 368, anita.nostdahl@nav.no
 • Vegar Falch-Pedersen, tlf 452 30 443, vegar.falch-pedersen@nav.no
Trenger du økonomisk sosialhjelp? 

Vi ønsker at du skal få den hjelpen og oppfølgingen du trenger uten fysisk oppmøte på NAV-kontoret. NAV Skien har digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Vi anbefaler deg å bruke denne muligheten.

Dersom du allerede kommuniserer digitalt med din veileder, ber vi deg ta kontakt via Ditt NAV og aktivitetsplanen. Hvis du er i en akutt- eller nødsituasjon ber vi deg vi deg sende en akutt søknad om sosialhjelp via våre nettsider.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte deg av våre digitale tjenester, kan du ta kontakt på NAV Skiens vakttelefon for økonomisk sosialhjelp 406 38 067. Vakttelefonen er betjent mandag - fredag mellom 09.00 – 14.30.

NB! Sender du digital søknad i en akutt situasjon, bør du være tilgjengelig på telefon etter at søknaden er sendt. Du kan nemlig bli kontaktet for flere detaljer om søknaden din!

Ønsker du å komme i kontakt med NAV om sosiale tjenester?

På grunn av pandemien har flere brukere behov for kontakt med NAV om sosiale tjenester. Derfor åpner NAV en digital dialogløsning torsdag 2. april.   

Personer med behov for sosiale tjenester har frem til i dag ikke hatt digitale dialogløsninger for å komme i kontakt med NAV. Det finnes chatløsning og chatbot, men dette er uinnloggede tjenester hvor vi bare svarer på generelle spørsmål.

Mange NAV-kontor har nå begrenset fysisk tilgjengelighet, og en digital dialogløsning er nødvendig for at brukerne skal kunne komme i kontakt med NAV om egen sak. Dette gjelder for eksempel brukere som har behov for hjelp i en akutt situasjon, som har sendt søknad og venter på svar o.l.

Brukere av sosiale tjenester får nå mulighet til å komme i kontakt med NAV via dialogmuligheten «Skriv til oss». Tjenesten finner brukerne ved å logge seg inn på nav.no. Denne digitale dialogkanalen erstatter ikke muligheten for henvendelser per telefon og chat, eller mulighet for personlig oppmøte på NAV-kontor, men er et supplement til eksisterende kanaler.

I første omgang er intensjonen å gjøre løsningen tilgjengelig i en begrenset periode frem til 30. juni 2020.

Nav.no: Kontakt veileder 

Frivillighet

Koronaviruset fører til at mange personer er isolerte hjemme på grunn av karantene eller fordi de tilhører risikoutsatte grupper. Samtidig er det mange som ønsker å gjøre en frivillige innsats og hjelpe til. Vi ønsker å få en oversikt over hvem som har behov for hjelp og hvem som kan bidra.

Trenger du hjelp kan du registrer det her

Vil du bidra som frivillig, kan du registrer det her

Det er Menstad frivilligsentral som koordinerer arbeidet. Vi vil helst at du registrerer deg via lenkene over. Hvis ikke det er mulig, kan du ringe oss på telefon 476 34 656 eller 481 64 164 (mandag - fredag kl 08.00 - 16.00), så hjelper vi til med registreringen.

Kultur, idrett, arrangement og offentlige arenaer

Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni. Skien kommune har avlyst alle sine arrangementer frem til 15. juni. 

Skjerpede anbefalinger om å holde avstand
Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.

Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand. I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

Disse tiltakene som regjeringen har innført gjelder fra 27. mars, men vi anbefaler å følge dem allerede fra 24. mars 2020. Tiltakene ble videreført 7. april.

Er du arrangør og har spørsmål rundt gjennomføringen av offentlige kultur- og idrettsarragementer, kan du ta kontakt med kulturkontoret, ved Eli Haugland, tlf .95 00 15 66 eller Vegar Weholt, tlf.472 56 088.

Forbud mot og stenging av arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av arrangementer og tilbud. Dette gjelder blant annet:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Treningssentre
 • Svømmehaller, badeland og liknende
Ber bedrifter og organisasjoner bruke digitale møter under korona-utbruddet

I dagens regelverk er hovedregelen at norske selskaper avholder fysiske styremøter og generalforsamlinger. Dette kan i dagens situasjon medføre smitterisiko, og reiserestriksjoner kan gjøre det umulig å gjennomføre. Koronautbruddet fører til at dagens regelverk er til hinder for å sikre at selskapene forvaltes betryggende. Nå endres derfor regelverket midlertidig slik at selskapene kan erstatte fysiske møter med digitale.

«Norske bedrifter må ta nødvendige beslutninger også mens virusutbruddet pågår. Krisesituasjonen gjør at fysiske møter bør unngås. Vi kommer derfor med midlertidige regler, slik at for eksempel styret ikke må møtes fysisk, men heller kan gjennomføre møter digitalt», sier næringsminister Iselin Nybø.

Du kan lese mer om dette på regjeringens nettside og altinn 

Forbud mot organisert idrettsaktivitet - informasjon fra Telemark idrettskrets

Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stenging av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, samt treningssentre og svømmehaller, omfatter organisert idrettsaktivitet, enten dette skjer i privat regi, eller i regi av idrettsklubber og -foreninger.

Vedtaket er hjemlet i smittevernloven, og brudd på smittevernloven kan straffeforfølges. Riksadvokaten har signalisert at eventuelle brudd på smittevernloven, og andre lovbrudd som innebærer økt fare for spredning av viruset, vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten. Dette understreker alvoret i vedtaket og i situasjonen.

For de som trener egenorganisert, er det viktig å følge de råd og anbefalinger som gis av nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Offentlige arenaer og møteplasser
 • Skien fritidspark er stengt fra 12. mars kl 18.00
 • Idrettshaller og svømmehallen på Gulset er stengt fra 12. mars kl 18.00
 • Skien bibliotek og filialene på Klyve og Gulset er stengt fra 12. mars kl 18.00
 • Skien utstyrsentral er stengt fra 13. mars
 • Bydelshusene er stengt fra 12. mars. Det gjelder både aktiviteter og kafeene.
 • Alle kommunale ungdomstilbud er stengt fra 12. mars kl 18.00
 • Skien kommune har fra 16. mars sperret av offentlige ballbinger og kunstgressbanene på Menstad, Kongerød og Mæla. 3. april ble det åpnet opp for begrenset egentrening i disse anleggene (se mer info)
 • Skatehallen på Stevneplassen er stengt fra 10. mars, i samråd med Grenland skateboardklubb (se mer info)
 • Skien kommune har fra 16. mars sperret av skateanlegget i Lundedalen, i samråd med Grenland skateboardklubb (se mer info)

Publikumsnummer

Sentralbordet Skien kommune: 35 58 10 00
Legevakt: 116 117
Sentralbordet psykisk helse og livsmestring: 469 40 065
Forebyggende Team: 476 77 290
Tjenestekontoret: 35 58 18 70
Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Skolehelsetjenestetilbud 

Telefonene er betjent mandag til fredag kl. 09.00 -14.30

 • Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Draugedalen: 409 03 748
 • Helsesykepleier Marianne Sund: 409 16 705
Helsestasjonstjenesten

Dersom dere ønsker å snakke med helsesykepleier på helsestasjon, kan dere kontakte:

 • Helsestasjon for ungdom: 35581502, helsesykepleier Inger Susanne Gisholt 91787110
 • Kverndalen helsestasjon: 35581518
 • Helsestasjon 0-5 år, helsesykepleier Marit Bergan: 48304766
 • Svangerskapsomsorgen, jordmor Beathe Løchen: 99221163
 • Grunnskolen, helsesykepleier Marit Draugedalen:40903748
 • Enhetsleder Hild Mæsel,35581522/90055440

Alle dager fra mandag til fredag kl. 08.00 -14.00

Det oppfordres til at kun en pårørende følger barnet til konsultasjon på helsestasjon 0-5 år og at gravide kommer alene på konsultasjon. Ved sykdom eller fare for smitte av Korona i familien ber vi dere om å avlyse time.

NAV
 • NAVs kontaktsenter for personbruker: 55 55 33 33
 • NAVs kontaktsenter for arbeidsgiver: 55 55 33 36

Ved akutt behov for bistand kan en enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Skien, eventuelt til NAV Skien sine vakttelefoner hver dag mellom kl. 09.00-14.30: 

 • Du er i behov for akutt bistand eller trenger individuell veiledning for å sikre økonomiske rettigheter kan du ringe vår vakttelefon 40638067 
 • Du er arbeidsgiver og har behov for kontakt med en veileder hos oss i forbindelse med permittering eller annet, kan du ringe vår vakttelefon 40638131.
 • Du trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger kan du ringe vår vakttelefon 40638116.
Trenger du hjelp eller vil du hjelpe?

Trenger du hjelp kan du registrer det her

Vil du bidra som frivillig, kan du registrer det her

Det er Menstad frivilligsentralen som koordinerer arbeidet. Vi vil helst at du registrerer deg via lenkene over. Hvis ikke det er mulig, kan du ringe oss på telefon 476 34 656 eller 481 64 164 (mandag - fredag kl 08.00 - 16.00), så hjelper vi til med registreringen.

Aktuelle nettsider

Helsenorge

Folkehelseinstituttet

Publisert: 12.03.2020 09:57
Sist endret: 08.04.2020 11:47