Bypakka

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hva er Bypakke Grenland?

Bypakke Grenland er tiltakspakken som skal gjøre Grenland til et enda mer attraktivt sted å bo. Grenlands veg- og transportsystemer vil få et etterlengtet løft slik at trafikkavviklingen skal bli bedre og tryggere.

Fase to av bypakka forberedes nå. En del av grunnlaget er en byutredning.

Målsetting

 • God fremkommelighet for næringstrafikk
 • Enklere og tryggere for gående og syklende
 • Et raskere og bedre kollektivtilbud
 • Et levende byområde med korte avstander og mindre bilbehov
 • Å gjøre bymiljøene triveligere

Handlingsprogram og tiltak

Bypakka består av konkrete tiltak for bedre og tryggere veier, bedre og flere gang- og sykkelveger, bedre kollektivtilbud og bymiljø. Blant tiltakene som skal gjennomføres i Skien er:

 • Et stort veiprosjekt; Skjelbredstrand – Skyggestein. Ny vei erstatter Brekkasvingene og skal være ferdig ved årsskiftet 2018/19.
 • Landmannstorget med nytt kollektivknutepunkt og park. Alt skal stå ferdig i 2020.
 • Ny gang- og sykkelbru mellom Jernbanebrygga og Klosterøya. Planlegging starter i 2017. Brua kan stå ferdig i 2020.
 • Opprusting av jernbanestasjonen på Nylende.
 • Sammenhengende gang- og sykkelvei fra Mælagata via Amtmand Aallsgate og Gjerpensgate til jernbanestasjonen som skal stå ferdig i 2018.
 • I sentrum skal det blant annet etableres sammenhengende gang- og sykkelforbindelse rundt Bryggevannet og Kverndalen og Torggata skal rustes opp.
 • Langs elva skal eksisterende turveitraseer utbedres og nye strekninger opparbeides
 • Nye gang- og sykkelveger langs deler av Klyvevegen, Bedriftsvegen og Borgestad sentrum.

En fullstendig liste over tiltakene som skal gjennomføres i regionen med planlagt fremdrift finner du i Handlingsprogrammet 2015-2018 og kart som viser de ulike tiltakene.

Samarbeidsaktører


Bypakka er et samarbeid mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Politiske vedtak

Stortinget

Skien kommune

Publisert: 25.10.2016 22:57
Sist endret: 15.01.2018 14:50