Næringsutvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vekst i Grenland

Vekst i Grenland IKS (ViG) er Grenlandkommunenes felles næringsavdeling. De bistår kommunens administrative og politiske ledelse i næringssaker og -prosjekter, er kommunenes kontaktpunkt overfor næringslivet og jobber med saker av regional karakter som rammebetingelser og markedsføring av Grenland. Vekst i Grenland arbeider med tilrettelegging for nyetableringer og eksisterende virksomheter i regionen. Etablererkontoret Grenland er en del av næringsselskapets tjenester.


Vekst i Grenland, Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet er samlokalisert i Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien. Telefon 35 58 86 20.

 

Etablering

Vi ønsker flere bedriftsetableringer og sammen med ulike aktører tilrettelegger vi for etablering av næring i Skien og Grenland.

Ønsker du å starte egen virksomhet anbefaler vi deg å ta kontakt med Vekst i Grenland og Etablererkontoret. Der får du hjelp og råd i forbindelse med bedriftsetablering. Det er også mulig å låne kontorplass hos dem i en periode.

 

Næringsfond og støtteordninger

Skien næringsfond

Skien Næringsfond AS ble etablert i 1982. Formålet er å bidra til utvikling av et mangfoldig næringsliv i Skien. Fondet gir støtte til nyskaping i eksisterende – og nyetablerte bedrifter. Det gis ikke støtte til kultur- og idrettsarrangement. Vekst i Grenland er forvalter av fondet og Ståle Tveit er daglig leder. Styret Arne Morten Knutsen (styreleder), Åse Gro Bakke (nestleder), Emilie Schäffer, Claus Offt-Kaalstad og Trond Ballestad.

Klosterøyafondet

Klosterøyafondet AS ble etablert etter nedleggelsen av Norske Skog Union i 2006. Fondets formål er å legge til rette for etablering og nyskaping av næringsaktiviteter og andre tilliggende formål som bidrar til økt sysselsetting og aktivitet på Klosterøya i Skien og i Grenlandsregionen forøvrig.

Andre støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger for bedrifter i etablerings- og utviklingsfaser. Vekst i Grenland og Etablererkontoret kan gi deg informasjon om hva som kan være aktuelt for deg å søke på. Inkubatoren Proventia er lokalisert i Herøya Industripark og på Klosterøya.

Innovasjon Norge har ulike støtteordninger for bedrifter som kan være aktuelle å se nærmere på, og i Skien har vi Skien Næringsfond.

Produkttesting

Bedrifter som utvikler produkter og løsninger har ofte behov for å teste ut produktene på aktuelle brukergrupper i en tidlig fase. Skien kommune gir bedrifter mulighet til en slik uttesting i ulike avdelinger i kommunen. En testperiode vil kunne gi produsenter nyttige tilbakemeldinger som kan være med å forbedre produktet eller løsningen.

Vi ønsker nytenkning for å løse dagens - og morgendagens utfordringer på en smartere og bedre måte. Våre medarbeideres kompetanse kan bidra til å kvalitetssikre produkt- og løsningsutvikling, og vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningen.

Publisert: 25.10.2016 22:59
Sist endret: 22.02.2017 10:47