Næringsutvikling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vekst i Grenland

Vekst i Grenland IKS (ViG) er Grenlandkommunenes felles næringsavdeling. De bistår kommunens administrative og politiske ledelse i næringssaker og -prosjekter, er kommunenes kontaktpunkt overfor næringslivet og jobber med saker av regional karakter som rammebetingelser og markedsføring av Grenland. Vekst i Grenland arbeider med tilrettelegging for nyetableringer og eksisterende virksomheter i regionen. Etablererkontoret Grenland er en del av næringsselskapets tjenester.


Vekst i Grenland, Etablererkontoret i Grenland og Grenlandssamarbeidet er samlokalisert i Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien. Telefon 35 58 86 20.

 

Etablering

Vi ønsker flere bedriftsetableringer og sammen med ulike aktører tilrettelegger vi for etablering av næring i Skien og Grenland.

Ønsker du å starte egen virksomhet anbefaler vi deg å ta kontakt med Vekst i Grenland og Etablererkontoret. Der får du hjelp og råd i forbindelse med bedriftsetablering. Det er også mulig å låne kontorplass hos dem i en periode.

 

Næringsfond og støtteordninger

Skien næringsfond

Skien Næringsfond AS ble etablert i 1982. Formålet er å bidra til utvikling av et mangfoldig næringsliv i Skien. Fondet gir støtte til nyskaping i eksisterende – og nyetablerte bedrifter. Det gis ikke støtte til kultur- og idrettsarrangement. Vekst i Grenland er forvalter av fondet og Ståle Tveit er daglig leder. Styret Arne Morten Knutsen (styreleder), Åse Gro Bakke (nestleder), Emilie Schäffer og Trond Ballestad.

 

Grenland Næringsfond

Grenland næringsfond ble etablert i 2014 basert på overført egenkapital fra Vekst i Grenland AS (slettet selskap da Vekst i Grenland IKS ble etablert). Midlene skal brukes til nyskapingsprosjekter hos etablerte eller nystartede bedrifter med høyt jobbskapingspotensial i kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Finansiell risikoavlastning gis primært som utviklingslån (lån uten pantsikring). I noen tilfeller brukes også aksjekapital. Det er styret i Vekst i Grenland IKS som behandler søknader over 200.000 kr. Søknader under dette håndteres av daglig leder i ViG. Vedtektene til Grenland Næringsfond. Søknader sendes til post@vig.no

Klosterøyafondet

Klosterøyafondet AS ble etablert etter nedleggelsen av Norske Skog Union i 2006. Fondets formål er å legge til rette for etablering og nyskaping av næringsaktiviteter og andre tilliggende formål som bidrar til økt sysselsetting og aktivitet på Klosterøya i Skien og i Grenlandsregionen forøvrig.

Andre støtteordninger

Det finnes ulike støtteordninger for bedrifter i etablerings- og utviklingsfaser. Vekst i Grenland og Etablererkontoret kan gi deg informasjon om hva som kan være aktuelt for deg å søke på. Inkubatoren Proventia er lokalisert i Herøya Industripark og på Klosterøya.

Innovasjon Norge har ulike støtteordninger for bedrifter som kan være aktuelle å se nærmere på, og i Skien har vi Skien Næringsfond.

Produkttesting

Bedrifter som utvikler produkter og løsninger har ofte behov for å teste ut produktene på aktuelle brukergrupper i en tidlig fase. Skien kommune gir bedrifter mulighet til en slik uttesting i ulike avdelinger i kommunen. En testperiode vil kunne gi produsenter nyttige tilbakemeldinger som kan være med å forbedre produktet eller løsningen.

Vi ønsker nytenkning for å løse dagens - og morgendagens utfordringer på en smartere og bedre måte. Våre medarbeideres kompetanse kan bidra til å kvalitetssikre produkt- og løsningsutvikling, og vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for næringslivet.

Søknadsskjema og nærmere informasjon om ordningen.

Publisert: 25.10.2016 22:59
Sist endret: 07.03.2018 13:28