Brøyting og strøing

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Brøyting og strøing

Kommunens ansvar

Skien kommune, enhet for drift av veg og park har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier samt fortau. 

Manglende brøyting eller strøing meldes til kommunens servicesenter på tlf 35 58 10 00.

Vegvesenets ansvar

På riks- og fylkesveier, gang- og sykkelveier langs riksveier, samt fortau langs riks- og fylkesveier er det Statens vegvesen som har ansvaret.

Vegvesen.no

Privat ansvar

Husiere som eier grunn eller bygninger som grenser til offentlig eiendom, har plikt til å rydde fortauet for snø og is, samt strø fortau utenfor eiendommen ved behov. 

Vinterdrift i Skien sentrum

Vi har utarbeidet en trykksak som beskriver kommunens rutiner for vinterdrift i sentrum. Den beskriver også gårdeieres ansvar.

Politivedtekter for Skien kommune

Geografisk informasjonssystem

Skien kommune har tatt i bruk flåtestyring i forbindelse med vinterdrift. Systemet sikrer effektiv varsling og utkalling gjennom skriftlig informasjon og gir en fullstendig oversikt over alle kjøretøy i drift. Fagenheten kan lett kontrollere om hele ruten er brøytet eller om noe er uteglemt.

Retningslinjer for utrykning på brøyting i Skien kommune

StedMerknaderSnødybde
Fortau Utrykning etter målte cm 5 cm
Gang- og sykkelveier Utrykning etter målte cm 5 cm
Boliggater og veier Utrykning etter målte cm 8 cm
Kommunale hovedveier og gater Utrykning etter målte cm 5 cm
Utrykning på andre snødybder og vurdering av temperaturutvikling Våt snø Uten definerte snødybder
Hovedveier og samleveier er prioritert Saltrute 17 km Kombinasjon av nedbør og temperatur
Prioriteringer
  • Hovedveier og samleveier
  • Prioriterte bussforbindelser
  • Skoleveier
  • Bratte/vanskelige bakker
  • Boliggater og veier
  • Fortau, øvrig gang- og sykkelveier
Brøyteskader
  • Brøyteskader må meldes snarest mulig med tidspunkt og bilde til Skien postmottak, postboks 158, 3701 Skien eller skien.postmottak@skien.kommune.no
  • Skien kommune gjennomfører befaring.
  • Hastegraden på oppdragene vurderes.
Lover og Forskrifter

Vegtrafikkloven

Politivedtekt

Ansvarlig fagenhet

Drift av veg og park 
Henrik Ibsens gt. 2, Skien
Telefon 35 58 10 00

Publisert: 26.10.2016 15:04
Sist endret: 10.01.2019 14:40