Tilrettelagt fritid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilrettelagt fritid gir tilbud til barn, unge og voksne som har behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter på grunn av psykisk eller fysisk funksjonshemming.

Tilrettelagt fritid har ansvar for rekruttering av fritidskontakter og oppføging av gruppetilbud for barn, ungdom og voksne som har vedtak om en tilrettelagt fritid.

Brosjyre Tilrettelagt fritid

Tilrettelagt fritid arbeider etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 bokstav b.

 I Helse- og omsorgsdepartementet vurderinger og forslag til loven i Prop. 91 L (2010 - 2011) skriver de mer utfyllende hva som ligger i "personlig assistanse". De skriver, sitat: Støtte/fritidskontakt er en måte å gi personlig assistanse på, til deltagelse i fritidsaktiviteter. Personlig assistanse kan også organiseres som bistand til organisert deltagelse i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Du finner Helse- og omsorgstjenesteloven i sin helhet her.

Det er Bestillerkontoret som behandler søknader om tildeling av fritidskontakt. Kultur og fritidstjenester er utfører av tjenesten.

Non-stop

Non-stop et tilrettelagt aktivitetstilbud for ungdom mellom 12-18 år. Non-stop holder til i Menstadhallen hver torsdag fra klokka 18-21. Aktivitetsplan våren 2017

Pusur

Pusur er et tilrettelagt fritidstilbud for barn mellom 2-12 år. Pusur har aktivitet i Menstadhallen hver tirsdag fra klokka 17-19.30. Aktivitetsplan våren 2017

Onsdagsklubben

Er et hyggelig og sosialt fellesskap for voksne mennesker med psykisk utviklingshemning. Vi hører musikk, danser, trimmer og har forskjellige morsomme hobbyaktiviteter hver onsdag  fra kl. 17.30-20.00. Du kan også låne bøker hos oss eller sitte ned i kafeen.
Vi holder til på Lie bydelshus rett ved Lietorvet i Skien sentrum. Aktivitetsplan våren 2017

Vil du bli fritidskontakt?

Fyll ut søknadsskjema og send til: Tilrettelagt fritid, Menstad bydelshus, Haugsåsvegen 30, 3712 Skien

Kontakt oss

Fagansvarlig for tilrettelagte fritidstjenester er Tonje Johansen, tlf. 35 91 39 36 eller mobil 90 59 42 38.

Besøksadresse: Menstad bydelshus, Haugsåsvegen 30, 3712 Skien.

Publisert: 28.10.2016 10:17
Sist endret: 28.10.2016 10:17