Nytt bibliotek, Ibsen besøkssenter og innbyggerservice

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune er i full gang med planleggingen av et nytt kombinerte bibliotek, Ibsen besøkssenter og utvidet servicesenter for innbyggerne. Arbeidstittelen er «Ibsenbiblioteket». Her finner du informasjon om Skiens største kultursatsing på flere tiår, og om hvordan du kan bidra med dine idéer og innspill.

Etableringen av «Ibsenbiblioteket» skal føre til økt samfunnsengasjement og økt demokratisk deltakelse i regionen. Det skal gi besøksattraksjon for byens befolkning og for besøkende regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Biblioteket som institusjon har de siste årene fått fornyet sin kraft i samfunnet, og viser seg å være en arena og institusjon som bidrar til å øke mulighetene og å redusere skillene mellom mennesker. Det er en av de viktigste institusjonene i samfunnet vårt som bidrar til integre¬ring. «Ibsenbiblioteket» er Skien kommunes storsatsning på kulturbygg i sentrum de kommende årene. Her skal flere tjenester og funksjoner samlokaliseres og integreres:

• Bibliotek
• Formidlingssenter for Henrik Ibsen
• Innbyggerservice (utvidet servicesenter), samt enkelte veiledningstjenester fra NAV
• Turistinformasjon (Visitorsenter)
• Tilrettelegging for frivillige lag- og foreninger

Et mål for prosjektet er at denne samlokaliseringen og integreringen skal gi nye og bedre tjenester til befolkningen og unike opplevelser knyttet til bygg og formidling.

Hva skjer nå?  

Framdrift arkitektkonkurranser:

Våren 2018: Fase 1 av arkitektkonkurransen.
Sommer 2018: Utstilling av resultatene fra arkitektkonkurransen.
Høsten 2018: Politisk behandling på lokalisering.
Høst 2018 og vinter 2019: Utarbeidelse av program til Fase 2 arkitektkonkurranse.
Vår 2019: Fase 2 arkitektkonkurranse.
Sommer 2019: Utstilling av vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen.

 

#Utforsk «Ibsenbiblioteket» våren 2018:

19. mars kl. 17.00: Hva kan vi lære av danskene? H. C. Andersens hus i Odense. Odense museum kommer og presenterer sin satsing på H. C. Andersen med nytt bygg og hage.
25. april kl. 19.00: Ibsen prinsipper. Vi presenterer utvalget av Ibsen – prinsipper som er valgt som underlag til arkitektkonkurransen. Vi presenterer og de tre arkitekt teamene som skal arbeide med fase 1 av arkitektkonkurransen.
05. juni kl. 19.00: Hva finner arkitektene ut? Arkitekt teamene kommer og presenterer hva de har tegnet så langt og det blir mulighet for å gi innspill til arkitektene.

Alle arrangementene er åpne for alle og er i Brunosten på biblioteket.

 

Innholdskonsept


Våren 2017 ble gjennomført en brei medvirkningskampanje. Vi fikk in 350 skriftlige innspill og vi fikk god innsikt i ønsker og behov fra befolkningen. Vi gjennomførte og en omfattende prosess for å utvikle innhold. Resultatet fra vårens arbeid 2017 er oppsummert i rapporten «Ibsenbiblioteket» versjon 1.
Dette grunndokumentet danner utgangspunkt for første fase av arkitektkonkurransen som gjennomføres våren 2018. Denne skal gi forslag til hvordan innhold, bygg og omgivelser kan henge godt sammen, på begge lokaliseringsalternativene. De to lokaliseringsalternativene har begge noen usikkerhetsmomenter, plusser og minuser, så vi ønsker å få gode forslag på løsninger før beslutningen lander.


«Ibsenbiblioteket» versjon 1 finner du her.

Framtidas bibliotek

Vi må bygge i dag det vi trenger i morgen. Vi må planlegge et bibliotek som holder seg i år etter år med stadig raskere utvikling.

Flertallet av de som bruker biblioteket låner ikke lenger bøker. Dette er sant allerede i dag. Likevel går ikke besøkstallene ned. Bruken av biblioteket er i endring.

Hvorfor har vi bibliotek i hver kommune i dag? Og hvorfor skal vi fortsette å ha det? Hvordan hjelper vi folk best? Hva er det beste for befolkningen i Skien? Og hvordan kan bibliotekdriften forbedres gjennom teknologiske løsninger? Hvilke nye modeller ser vi for oss for brukerinvolvering og samarbeid?

Stille soner, kaféområder, scene, rom for lek, utstillingsarealer, områder uten teknologi, områder med fremtidens teknologi, områder for kunnskapsutveksling, for demokratisering, for leksehjelp og integrering og opplæring i håndverk, 3D-printing, strikking - og hvorfor ikke fluebinding? Hvilke soner trengs i et moderne bibliotek? Dette skal delprosjekt bibliotek svare på innen oktober i år. Her trenger vi at mange er med og tenker høyt!

Det moderne biblioteket beriker folks ideer og tanker, det er et sted der befolkningen i felleskap – gjennom deling av kunnskap, ferdigheter og historier – utvikler et nytt samfunn av aktive, engasjerte og skapende innbyggere.

Det moderne biblioteket gjør byen mer interessant, åpen og egalitær. Det er dette biblioteket som i Skiens skal settes i spill med Ibsen-arven og gjennom dette inspirere og inspireres, prege og preges.

Ibsen besøkssenter

Alle byer har sine viktige historiske personer. Men Skien har Henrik Ibsen, en av verdens største dramatikere. Lille Skien forvalter en stor arv, og vokser stadig i oppgaven.    

Nå har vi muligheten til å skape en unik nasjonal arena for Ibsen-formidling, et besøkssenter som når ut og engasjerer, både blant folk flest og blant de som har en særlig sterk interesse for Henrik Ibsen. Vi er inspirert av naturvitenskapelige vitensentres formidling gjennom aktiv deltakelse, lek og involvering. 

Besøkssenteret skal stimulere barn og unge sin utforskertrang, deres engasjement og nygjerrighet. Det skal også skape nasjonal oppmerksomhet, og interesse omkring andre Ibsen-satsinger til andre aktører i Skien og Grenland.

Gjennnom realiseringen av et Ibsen besøkssenter kan Skien bli det selvfølgelige startstedet for Ibsen-formidling og nasjonal og internasjonal Ibsen-turisme. Det er et uttalt mål at besøkssenteret skal øke Skiens attraktivitet som reisemål.

Innbyggerservice

Hvordan kan både innbyggere og tilreisende få best mulig informasjon og veiledning av kommunen? 

Kommunens servicesenter skal inn i det nye «Ibsenbiblioteket». En egen delprosjektgruppe utreder også mulighetene for å legge andre veiledningstjenester inn her.  Både statlige og fylkeskommunale tjenester kan kvalifisere.

Her er noen eksempler på hva dagens servicesenter kan hjelpe deg med:

  • Informasjon om hva kommunen kan tilby, om dine rettigheter og hvordan du søker på dem.

  • Servicesenteret er byens turistinformasjon og tipser om severdigheter og attraksjoner. 

  • Skal du bygge hus eller garasje så hjelper servicesenteret deg med opplysninger og bistår med søknad.

  • Servicesenteret gir deg bakgrunnsstoff om aktuelle politiske saker.

  • Vi låner ut sommer- og vinterutstyr fra Utstyssentralen.

  • Hos servicesenteret kan du forhåndsstemme når det er stortings- og kommunestyrevalg.

  • Servicesenteret har god oversikt over kommunens tjenester og ansatte.

Vi ønsker å være guide og veiviser både for de som kommer til servicesenteret, og via digitale løsninger. Savner du noen tjenester i dagens servicesenter, så vil vi gjerne ha dine innspill.

Bildet viser borgerservicedelen av Aarhus` nye bibliotek Dokk 1. I denne delen av prosjektet skjeler vi til danskenes suksess med såkalt borgerservice under samme tak som biblioteket.

Lokalisering

Hvor skal det nye bygget ligge?

Per i dag er disse to områdene i Skien sentrum aktuelle for lokalisering av et nytt bygg:

Hvem gjør hva?

Prosjektleder

Gunn Marit Christenson
+47 906 05 620
gunnmarit.christenson@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt bibliotek

Agnete Mjelland Hafskjold
agnete.hafskjold@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt Ibsen besøkssenter

Anette Storli Andersen
anettestorli.andersen@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt lokalisering

Håvard Nymoen
havard.nymoen@skien.kommune.no 

Leder av delprosjektet innbyggerservice

Anne Lekven
anne.lekven@skien.kommune.no

Organisasjonskart prosjekt "Ibsenbiblioteket" 

Politisk behandling

Lenker til saksdokumenter og politiske vedtak knyttet til arbeidet med «Ibsenbiblioteket».

Publisert: 27.02.2017 11:11
Sist endret: 14.03.2018 10:06