Nytt bibliotek, Ibsen besøkssenter og innbyggerservice

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune planlegger et nytt kombinerte bibliotek, Ibsen besøkssenter og utvidet servicesenter for innbyggerne. Arbeidstittelen er «Ibsenbiblioteket». Her finner du informasjon om Skiens største kultursatsing på flere tiår, og om hvordan du kan bidra med dine idéer og innspill.

Hvordan kan du påvirke?

La oss få høre hva du mener, så vi får et best mulig grunnlag for de mange avgjørelsene som skal tas. Fra og med 28. mars 2017 og ut våren blir det mange muligheter til å spille inn idéer.

Klikk her for å skrive noe på vår digitale idétavle

Idétavla er stedet for tanker, idéer og innspill, enten de gjelder biblioteket, besøkssenterdelen, innbyggerservice eller andre sider av prosjektet. 

Vi har også hengt opp fysiske idétavler på biblioteket og på servicesenteret der alle kan skrive opp sine idéer. Takk til deg som bidrar!

 Oversikt over muligheter til medvirkning våren 2017

Åpent prosjektkontor på biblioteket to ganger

På åpent prosjektkontor kan du komme og slå av en prat, gi innspill og stille spørsmål. Samtidig blir det nettmøte på ta.no.

 • 28. mars kl. 13–17 møter du leder for delprosjektet Ibsen besøkssenter Anette Storli Andersen og prosjektleder Gunn Marit Christenson.
 • 9. mai kl. 13–17 møter du leder for delprosjekt lokalisering Håvard Nymoen og prosjektleder Gunn Marit Christenson.

Foredragsrekke

Det er planlagt tre foredragskvelder med overskriften utforsk «Ibsenbiblioteket», med en innledning om prosjektet, et foredrag i midten og dialogkafè i etterkant:

 • 5. april: Hva er Ibsen besøkssenter? Med besøk av «verdens beste interaktive formidlere», firmaet Gagarin fra Island.
 • 25. april setter vi fokus på utvidet servicesenter og kunsten å skape en inkluderende møteplass.
 • 22. mai er temaet framtidas bibliotek.

#detskullevihattiskien

Er du ute og reiser, og ser noe du tenker at vi burde hatt i Skien, ta et bilde og bruk taggen #detskullevihattiskien på Instagram.   

Spørreundersøkelse

Fra 24. april til 15. mai kjører vi en spørreundersøkelse der alle som vil kan svare. 

Stand under Skien live

På familiedagen 10. juni under Skien live er vi tilgjengelige for spørsmål, samtale og innspill.

Ta direkte kontakt med prosjektlederen Gunn Marit Christenson
+47 906 05 620
gunnmarit.christenson@skien.kommune.no 

Her er noe av det vi trenger innspill på
 • Hvilke forventninger har du til "Ibsenbiblioteket"?
 • Hva skal til for at du skal være stolt over å ha dette i Skien?
 • Hva skal til for at en familie velger å reise hit en lørdag?
 • Hva slags uteområder bør det være?
 • Hvilke aktiviteter trengs for at folk i alle aldre skal kunne ha glede av å besøke "Ibsenbiblioteket"?
 • Hvilke kvaliteter har du sett andre steder som du mener bør være med i det ferdige bygget?
 • Hvilke praktiske detaljer må være på plass for at alle skal trives, for eksempel barnefamilier og personer med funksjonsnedsettelser?
 • Biblioteket vil dele mer enn kunnskap. Hva ser du for deg bør deles, og hvordan? 

Hva skjer når?

 

Det første som blir avgjort er hvor det nye bygget skal ligge, dette skal etter planen opp til politisk behandling allerede i tredje kvartal 2017. Samtidig arbeider egne delprosjektgrupper med konsepter for nytt bibliotek, Ibsen besøkssenter og innbyggerservice. 

På bakgrunn av behovene som kommer fram i de ulike delprosjektene, skal det lages et samlet funksjonskrav og romprogram som danner grunnlaget for en arkitektkonkurranse. 

Underveis vil det bli gitt rikelig anledning til påvirkning fra alle som har noe de mener og vil si. Fremdriftsplanen gir en pekepinn om når ting skjer. Jo lenger fram aktivitetene er planlagt, desto større er sjansen for at det kan bli endringer i når ting skjer. 

Framtidas bibliotek

Vi må bygge i dag det vi trenger i morgen. Vi må planlegge et bibliotek som holder seg i år etter år med stadig raskere utvikling.

Flertallet av de som bruker biblioteket låner ikke lenger bøker. Dette er sant allerede i dag. Likevel går ikke besøkstallene ned. Bruken av biblioteket er i endring.

Hvorfor har vi bibliotek i hver kommune i dag? Og hvorfor skal vi fortsette å ha det? Hvordan hjelper vi folk best? Hva er det beste for befolkningen i Skien? Og hvordan kan bibliotekdriften forbedres gjennom teknologiske løsninger? Hvilke nye modeller ser vi for oss for brukerinvolvering og samarbeid?

Stille soner, kaféområder, scene, rom for lek, utstillingsarealer, områder uten teknologi, områder med fremtidens teknologi, områder for kunnskapsutveksling, for demokratisering, for leksehjelp og integrering og opplæring i håndverk, 3D-printing, strikking - og hvorfor ikke fluebinding? Hvilke soner trengs i et moderne bibliotek? Dette skal delprosjekt bibliotek svare på innen oktober i år. Her trenger vi at mange er med og tenker høyt!

Det moderne biblioteket beriker folks ideer og tanker, det er et sted der befolkningen i felleskap – gjennom deling av kunnskap, ferdigheter og historier – utvikler et nytt samfunn av aktive, engasjerte og skapende innbyggere.

Det moderne biblioteket gjør byen mer interessant, åpen og egalitær. Det er dette biblioteket som i Skiens skal settes i spill med Ibsen-arven og gjennom dette inspirere og inspireres, prege og preges.

Ibsen besøkssenter

Alle byer har sine viktige historiske personer. Men Skien har Henrik Ibsen, en av verdens største dramatikere. Lille Skien forvalter en stor arv, og vokser stadig i oppgaven.    

Nå har vi muligheten til å skape en unik nasjonal arena for Ibsen-formidling, et besøkssenter som når ut og engasjerer, både blant folk flest og blant de som har en særlig sterk interesse for Henrik Ibsen. Vi er inspirert av naturvitenskapelige vitensentres formidling gjennom aktiv deltakelse, lek og involvering. 

Besøkssenteret skal stimulere barn og unge sin utforskertrang, deres engasjement og nygjerrighet. Det skal også skape nasjonal oppmerksomhet, og interesse omkring andre Ibsen-satsinger til andre aktører i Skien og Grenland.

Gjennnom realiseringen av et Ibsen besøkssenter kan Skien bli det selvfølgelige startstedet for Ibsen-formidling og nasjonal og internasjonal Ibsen-turisme. Det er et uttalt mål at besøkssenteret skal øke Skiens attraktivitet som reisemål.

Innbyggerservice

Hvordan kan både innbyggere og tilreisende få best mulig informasjon og veiledning av kommunen? 

Kommunens servicesenter skal inn i det nye «Ibsenbiblioteket». En egen delprosjektgruppe utreder også mulighetene for å legge andre veiledningstjenester inn her.  Både statlige og fylkeskommunale tjenester kan kvalifisere.

Her er noen eksempler på hva dagens servicesenter kan hjelpe deg med:

 • Informasjon om hva kommunen kan tilby, om dine rettigheter og hvordan du søker på dem.

 • Servicesenteret er byens turistinformasjon og tipser om severdigheter og attraksjoner. 

 • Skal du bygge hus eller garasje så hjelper servicesenteret deg med opplysninger og bistår med søknad.

 • Servicesenteret gir deg bakgrunnsstoff om aktuelle politiske saker.

 • Vi låner ut sommer- og vinterutstyr fra Utstyssentralen.

 • Hos servicesenteret kan du forhåndsstemme når det er stortings- og kommunestyrevalg.

 • Servicesenteret har god oversikt over kommunens tjenester og ansatte.

Vi ønsker å være guide og veiviser både for de som kommer til servicesenteret, og via digitale løsninger. Savner du noen tjenester i dagens servicesenter, så vil vi gjerne ha dine innspill.

Bildet viser borgerservicedelen av Aarhus` nye bibliotek Dokk 1. I denne delen av prosjektet skjeler vi til danskenes suksess med såkalt borgerservice under samme tak som biblioteket.

Lokalisering

Hvor skal det nye bygget ligge? Svaret kommer tidlig i høst. Du kan bruke våren til å være med å påvirke avgjørelsen.

Per i dag er disse fire områdene i Skien sentrum aktuelle for lokalisering av et nytt bygg:

 • Kulturkvartalet
 • Meierikvartalet
 • Skien brygge
 • Smieøya

Arkaden er ikke lenger aktuell siden de nye eierne har andre planer for senteret. Noen områder er vurdert som for små til et nytt kombinert bibliotek, Ibsen besøkssenter og innbyggerservice.

Prosjektgruppen som jobber med spørsmålet om lokalisering skal levere en rapport til politisk behandling i løpet av sommeren 2017. Den skal komme med en anbefaling på hvor det nye bygget bør ligge. Bystyret vil så ta den endelige beslutningen. 

Hvem gjør hva?

Prosjektleder

Gunn Marit Christenson
+47 906 05 620
gunnmarit.christenson@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt bibliotek

Agnete Mjelland Hafskjold
agnete.hafskjold@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt Ibsen besøkssenter

Anette Storli Andersen
anettestorli.andersen@skien.kommune.no 

Leder av delprosjekt lokalisering

Håvard Nymoen
havard.nymoen@skien.kommune.no 

Leder av delprosjektet innbyggerservice

Anne Lekven
anne.lekven@skien.kommune.no

Organisasjonskart prosjekt "Ibsenbiblioteket" 

Politisk behandling

Her finner du lenker til saksdokumenter og politiske vedtak knyttet til arbeidet med "Ibsenbiblioteket".

Publisert: 27.02.2017 11:11
Sist endret: 07.03.2017 10:48