Priser og stipender

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune deler ut en rekke priser og stipendier årlig. Vi ønsker forslag fra publikum på utvalgte priser.

Ibsenprisen

Ibsenprisen deles ut av Skien kommune og tildeles årlig en dramatisk tekst som i løpet av siste kalenderår har hatt urpremiere, eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater. Urpremierer må finne sted i Norge. Juryen kan velge å gi prisen for et samlet dramatisk forfatterskap. Vinneren må bo eller virke i Norge. Prisen er på 150.000 kroner og en statuett laget av Nina Sundbye.
Kontaktperson for Ibsenprisen er Caroline Wahlstrøm, telefon 959 37 426.

Mer informasjon om prisen og Henrik Ibsen.

Kulturprisen

Skien kommunes kulturpris kan tildeles for kunstneriske eller idrettslige prestasjoner, lang og framstående innsats i det frivillige organisasjonsliv, ideskaping eller pådriverrolle for viktige tiltak innen kulturlivet og stor bredde i aktiviteter innen det utvidete kulturbegrep. Vinneren mottar 30.000 kroner og et diplom. Vedtekter for prisen finner du her.

Forslag sendes innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost  skien.postmottak@skien.kommune.no

Kontaktperson for kulturprisen er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Oversikt over tidligere prisvinnere

År:

Prisvinner:

Sjanger / område:

1981

Anne Lise Grøtvik Lunde

Barneteater

1982

Asbjørn Skarholt

Idrett, Skien Isstadion

1983

Kristoffer Kleive

Musikk, dirigent

1984

Jens Per Jensen

Historie, museum

1985

Jardbjørg  Krokann Stang

Dikt,  internasjonalt kulturarbeid m.m

1986

Hanne  Hegh

Håndball

1987

Thoralf  Ingebretsen

Musikk

1988

Arne Stømne

Billedkunst

1989

Egil  A. Gundersen

Musikk

1990

Frelsesarmeen

Humanitært arbeid

1991

Erik Kullerud

Forfatter, barnekultur

1992

Ragnhild  og Arvid Hellstrøm

Speiding

1993

Dizzie Tunes

Musikk

1994

Rolf  Janøy

Musikk

1995

Monika Valen

Verdensmester  i sykkelsport

1996

Skiens Kunstforening

Kunstformidling

1997

Øyvind Strand

For   sitt arbeid innen musikklivet i Skien

1998

Skotfoss Historielag

For   utvikling og formidling av Skotfoss historie/stien

1999

Pål Jensen

Musikk/   Arbeidet med ”Fargebandet”

2000

Leif   K. Roksund

Skienshistoriske   bøker etc.

2001

Skotfoss revyteater

Teater

2002

Olav Alstad

Kunst,   teater

2003

Harald Gullichsen

Organist/kordirigent

2004

Magne Kortner

Lokalhistorie,  kulturformidling og arbeid innenfor byens organisasjonsliv.

2005

Siri Myrvoll

Formidling   av Skiens eldste historie etter hennes arkeologiske utgravinger i 78/79,   ambassadør for byen

2006

Guttorm Guttormsen
Teater Ibsen 

Arbeid innen Skiens musikk- og teaterliv.
For teaterets Ibsen-satsing.

2007

Ragnar Olsen/Rolf Andersen

For deres frivillige innsats med viktige kulturminner og fornminner i Skien.

2008

Karl Fredrik Kittilsen

For hans uegennyttige innsats i kristent og humanitært arbeid i Skien.

2009

Jan Køppen Petersen

Stor innsats som pådriver, motivator og formidler av norsk lyrikk.

2010

Ole Petter Andersen

For hans store innsats for   idretten i Skien

2011

Jan Arne Iberg

For hans innsats som initiativtaker og primus motor for metalfestivalen 1001 WATT.

2012

Sylvia Salvesen og Jan Ø. Wiig

Profesjonelt virke ved Teater Ibsen i over 20 år, frivillige innsats i kulturlivet, spesielt ved Skien Diakonale Senter.

2013

Gard Strøm

For hans over 20-årige arbeid med en interaktiv bygde- og slektsbok for hele Gjerpen prestegjeld

2014

Tore Tveit

Samlet forfatterskap, lokalt fokus.

2015

Thorbjørn Wahlstrøm

Lokalhistorieforfatter, stor produksjon. 

2016

Lene Olsen

Driver av Skien ballett- og dansesenter

2017

Ingebjørg Vaagen

For hennes innsats for den immatrielle kulturarven og for etableringen og drift av Prestegården.

2018

Tor Åge Bringsværd

For sitt omfattende forfatterskap.

Skiensprisen

Skiensprisen ble opprettet og delt ut første gang i 2016. Prisen er etablert med det mål å verdsette personer som har «markert Skien på en positiv måte». Prisen søker å verdsette friske, gode initiativ som bidrar til at Skien er et godt sted å bo med møteplasser og aktivitet. Det er ordfører sammen med juryen for kulturprisen som nominerer og velger vinner. 

Kontaktperson for Skiensprisen er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Byggeskikkprisen

Skien kommunes byggeskikkpris er en hederspris som deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Som aktuelle kandidater vurderes bygg ferdigstilt i løpet av de 3 seneste år. Skien kommune oppfordrer publikum til å foreslå kandidater til byggeskikkprisen. Vedtektene for prisen finner du her.

Send inn forslag innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost skien.postmottak@skien.kommune.no

Kontaktperson for byggeskikkprisen er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Bevaringsprisen

Kandidater til bevaringsprisen vil være eksisterende bygg og/eller anlegg som i løpet av de 3 seneste år er vedlikeholdt og/eller restaurert i respekt for og tradisjon etter opprinnelig arkitektur og byggeskikk og som kan inspirere og være et forbilde for andre byggherrer, private og offentlige. Arbeidet bør framstå fullført. Skien kommune oppfordrer publikum til å foreslå kandidater til bevaringsprisen. Vedtekter for prisen finner du her.

Send inn forslag innen 15. september til Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost  skien.postmottak@skien.kommune.no

Kontaktperson for bevaringsprisen er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Kunstnerstipend med opphold i Skien

Kunstnerstipendet deles ut og finansieres av Skien kommune. Stipendet er på NOK 150.000,-. Stipendiaten får disponere enkel bolig og egnet verksted vederlagsfritt i minimum 10, og maksimum 12 måneder, i Skien. Mer om kunstnerstipend med opphold i Skien.

Kontaktperson for stipendet er Tom Erik Lønnerød, telefon 906 09 571

Arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere

Skien kommune utlyser 2 arbeidsstipend á kr. 25.000,- for profesjonelle kunstnere. Arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) hvor kunstner og/eller prosjekt har tilhørighet til Skien. Mer om arbeidsstipend for profesjonelle kunstnere.

Kontaktperson for stipendet er Tom Erik Lønnerød, telefon 906 09 571

Kultur og - idrettsstipendier for ungdom

Skien kommunes kultur- og idrettsstipend kan tildeles unge i alderen 16-20 år. Stipendiet skal gi inspirasjon og motivasjon for videre utvikling, og kan tildeles kulturutøvere med et utpreget talent og/eller som bidrar til nyskaping og inspirasjon/motivasjon for andre innenfor sitt felt. Kandidatene skal selv søke stipendiet.

Det deles ut to stipender på 10.000 kr. hver.

Søknad sendes Skien kommune, kulturavdelingen, postboks 158, 3701 Skien, eller på epost skien.postmottak@skien.kommune. Frist 15. september.

Kontaktperson for stipendet er Caroline H Wahlstrøm, telefon 959 37 426

Tilgjengelighetsprisen

Deles ut av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Den tildeles kandidater som har vist en positiv holdning og forståelse for å ivareta funksjonshemmedes interesser og behov. Tiltaket skal være et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Tiltaket skal ha en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet i henhold til god byggeskikk. Kontaktperson for prisen er Ragnar Grøsfjeld telefon 958 17 202, eller epost ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no 

 

Publisert: 28.10.2016 09:19
Sist endret: 11.12.2018 10:26